Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Patronka

13 lipca 2005 r. łódzcy radni przyjęli większością głosów uchwałę o ustanowieniu św. Faustyny Kowalskiej patronką Łodzi.

Św. Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, to jedna z najbardziej znaczących na świecie postaci Kościoła katolickiego. Jej droga do świętości rozpoczęła się właśnie w Łodzi. Jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służbie u zamożnych rodzin m.in. w Aleksandrowie Łódzkim, i Łodzi zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Modliła się często w łódzkiej katedrze i właśnie w Łodzi dostąpiła pierwszych objawień. 

Płaskorzeźba z wizerunkiem św. Faustyny - Patronki Miasta - znajduje się w Urzędzie Miasta Łodzi w Małej Sali Narad Rady Miejskiej  przy ul. Piotrkowskiej 104.

Łódzkie wątki z życia św. Faustyny

Święta Faustyna przyszła na świat jako Helena Kowalska w Głogowcu koło Świnic Warckich 25 sierpnia 1905 r., w ubogiej, ale bardzo religijnej rodzinie. W wieku 16 lat wyjechała z rodzinnej wsi w poszukiwaniu pracy – najpierw do Aleksandrowa Łódzkiego, a później do Łodzi. Zamieszkała w kamienicy przy ul. Krośnieńskiej 9 i rozpoczęła pracę jako służąca u trzech sióstr tercjanek św. Franciszka.

Pobyt przyszłej sekretarki Bożego Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 upamiętnia tablica na ścianie kamienicy:
W TYM DOMU W LATACH 1922-23 MIESZKAŁA U KREWNYCH HELENA KOWALSKA BŁ. SIOSTRA FAUSTYNA ZE ZGROMADZENIA MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

Jedna z części tej kamienicy ma niebawem stać się będzie domem zakonnym, a w drugiej zostanie urządzone Muzeum Świętej Faustyny.

W lutym 1923 roku Helenka zmieniła miejsce pracy i otrzymała skierowanie na służbę do właścicielki sklepu spożywczego - Marianny Sadowskiej przy ul. Abramowskiego 29, gdzie pracowała do lipca następnego roku. Przede wszystkim zajmowała się domem i opieką nad trojgiem małych dzieci, które bardzo polubiły Helenkę i opowiadane przez nią historie. Pracę Helenki u p. Sadowskiej upamiętnia tablica, umieszczona nad bramą wjazdową posesji przy ul. Abramowskiego 29:
W TYM DOMU W LATACH 1922-24 PRACOWAŁA HELENA KOWALSKA ŚW. FAUSTYNA APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

W życiu niezwykle religijnej przyszłej świętej był również krótki okres (1923 r.), gdy, zarzuciwszy nieco życie duchowe, dbała bardziej o modny strój, rozrywkę. Lubiła tańczyć i bawić się, a okazję do tego stwarzały organizowane w łódzkich parkach „bale” czyli ludowe zabawy i festyny. Chodziła na nie w towarzystwie pracujących w Łodzi, także jako służące, sióstr: starszej Genowefy i młodszej Natalii.

Jednym z miejsc gdzie chodziły na "bale" był Park „Wenecja” – obecny Park im. J. Słowackiego.
W parku znajdowało się wówczas kilka głębokich stawów, połączonych kanałami, stąd nazwa parku- „Wenecja” - przez analogię do włoskiego miasta. Od strony zachodniej wybudowano restaurację oraz salę taneczną, a od ul. Cieszyńskiej salę teatralną, w której odbywały się pokazy kuglarzy, żonglerów, walki francuskie oraz przedstawienia urządzane przez związki zawodowe.

To do tego parku pewnego lipcowego dnia 1924 roku – ubrana w różową sukienkę z falbankami – wybrała się na zabawę ze swoimi siostrami i koleżanką - Lucyną Strzelecką, późniejszą siostra Julitą, Urszulanką SJK. To w tym miejscu Helenka doznała niezwykłego przeżycia, o czym w „Dzienniczku” napisała w sposób następujący: „Kiedy wszyscy najlepiej się bawili, dusza moja doznała wewnętrznych [udręczeń]. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagłe ujrzałam obok Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, pozostał Jezus i ja. Usiadłam obok swej drogiej siostry, pozorując to, co zaszło w duszy mojej bólem. Po chwili opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę...” (Dz.9).

Niektórzy ten moment podczas zabawy nazywają swoistym nawróceniem (po krótkim okresie „próżności życia”), chwilą niezwykłego spotkania z Bogiem. O tym, że miejscem „balu”, tak znaczącego w życiu siostry Faustyny, był wspomniany park, wiedziały i długo utrzymywały w tajemnicy łódzkie starsze siostry Urszulanki.

W łódzkiej katedrze, gdzie często – w chwilach wolnych od ciężkiej pracy – gorąco się modliła, ostatecznie skrystalizowało się powołanie zakonne 19-letniej Heleny Kowalskiej. Wydarzenie to upamiętnia tablica i płaskorzeźba na zewnętrznych murach archikatedry:

W TEJ KATEDRZE MODLIŁA SIĘ I PODJĘŁA DECYZJĘ WSTĄPIENIA DO ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA HELENA KOWALSKA BŁ SIOSTRA FAUSTYNA APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

To w tej świątyni ukształtowała się ostatecznie decyzja Heleny Kowalskiej o wstąpieniu do klasztoru: „Wstałam od modlitwy i przyszłam do domu, i załatwiłam rzeczy konieczne. Jak mogłam, zwierzyłam się siostrze z tego, co zaszło w duszy, i kazałam pożegnać rodziców, i tak w jednej sukni, bez niczego przyjechałam do Warszawy”. (Dz. 10).

 

Miejsca zwiazane ze św. Faustyną w Łodzi
  • Pomnik-fontanna

5 października na placu Niepodległości odsłonięto pomnik Świętej Faustyny czerpiącej ze źródła Miłosierdzia. Monument autorstwa artysty plastyka Mariusza Drapikowskiego przedstawia Patronkę Miasta klęczącą nad strumieniem w kształcie krzyża. Z jej dłoni wypływa woda. Data odsłonięcia pomnika przypadła dokładnie w 70. rocznicę śmierci św. Faustyny.

  • Kamienica przy ul. Krośnieńskiej 9

Pobyt przyszłej sekretarki Bożego Miłosierdzia przy ul. Krośnieńskiej 9 upamiętnia tablica na ścianie kamienicy: W TYM DOMU W LATA CH 1922-23 MIESZKAŁA U KREWNYCH HELENA KOWALSKA BŁ. SIOSTRA FAUSTYNA ZE ZGROMADZENIA MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. Jedna z części tej kamienicy ma niebawem stać się będzie domem zakonnym, a w drugiej zostanie urządzone Muzeum Świętej Faustyny.

  • Kamienica przy ul. Abramowskiego 29

Pracę w sklepie spożywczym przy ul. Abramowskiego upamiętnia tablica, umieszczona nad bramą wjazdową posesji: W TYM DOMU W LATACH 1922-24 PRACOWAŁA HELENA KOWALSKA ŚW. FAUSTYNA APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

  • Park "Wenecja" - miejsce pierwszych objawień

5 października 1985 r. siostra Magdalena Górska powiesiła na parkowym drzewie małą kapliczkę, zastąpioną 16 listopada 1991 roku nową, większą. Tym razem na skromną uroczystość zaproszono siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, pracujące w parafii pw. Miłosierdzia Bożego na łódzkim Teofilowie. Zawieszeniu nowej kapliczki towarzyszyła wspólna modlitwa, która dała początek ustawicznym modlitewnym odwiedzinom tego miejsca przez wielu czcicieli Jezusa Miłosiernego i siostry Faustyny. Dla uwiarygodnienia „weneckich” wydarzeń zgromadzono pewną dokumentację. W kwietniu 1993 r. kapliczka ta została przeniesiona na teren ogrodu Szpitala im. Kopernika, a na jej miejscu został umieszczony obraz Chrystusa Miłosiernego, poświęcony przez Ojca Św. Jana Pawła II w uroczystość beatyfikacyjną s. Faustyny na Placu Św. Piotra w Rzymie 18 IV 1993 r.

Będąc we wspomnianym parku, warto zwrócić uwagę na krzyż, upamiętniający pierwsze Wojskowe Misje Święte w Łodzi. Obok krzyża, w stulecie urodzin Świętej, ustawiono głaz polny, na którym wyryto tekst:  W 1924 ROKU W TYM MIEJSCU 19-LETNIA HELENA KOWALSKA PO RAZ PIERWSZY USŁYSZAŁA OD JEZUSA ZACHĘTĘ DO GŁOSZENIA PRAWDY O BOŻYM MIŁOSIERDZIU.

  • Tablica i płaskorzeźba na zewnętrznych murach Archikatedry Łódzkiej

Napis na miejscu pamięci brzmi: W TEJ KATEDRZE MODLIŁA SIĘ I PODJĘŁA DECYZJĘ WSTĄPIENIA DO ZGROMADZENIA SIÓSTR MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA HELENA KOWALSKA BŁ SIOSTRA FAUSTYNA APOSTOŁKA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA.

  • Dwa kościoły i dwie parafie

W Łodzi są dwa szczególnie ważne miejsca kultu św. Faustyny: Kościół i parafia pod jej wezwaniem oraz kościół i parafia pw. Miłosierdzia Bożego. Oba kościoły znajdują się na terenach, po których chodziła nasza Święta. Jest tam obecna nie tylko na wizerunkach, ale też w relikwiach i w sercach czcicieli Jezusa Miłosiernego, bo tam przede wszystkim gromadzą się liczni wierni, by słowami: „Jezu, ufam Tobie. (...) Miej miłosierdzie dla nas i całego świata” - wypraszać łaski nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, którzy stanowią wspólnotę Kościoła Łódzkiego.

Kiedy w roku 1985, gdy w dawnej „Wenecji” pojawiła się na drzewie pierwsza kapliczka, na łódzkim Teofilowie trwała już budowa świątyni pw. Miłosierdzia Bożego w parafii pod tym samym wezwaniem, którą śp. Bp Józef Rozwadowski erygował 17 stycznia 1983 r. Świątynię zaprojektowali warszawscy architekci: Joanna, Piotr i Marian Stefańscy, a jej budowie ustawicznie towarzyszyła modlitwa młodej wspólnoty parafialnej. Kościół został oddany do użytku wiernym na Pasterce 1999 roku i poświęcony przez abpa Władysława Ziółka w uroczystość Bożego Narodzenia 2000 roku.

W 1991 roku, jeszcze w tymczasowej kaplicy, ks. Abp Władysław Ziółek zawierzył po raz pierwszy diecezję łódzką Miłosierdziu Bożemu. Ponowienie tego zawierzenia miało miejsce (już w kościele) 30 kwietnia 2000 r., gdy na Watykanie Papież-Polak Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował Bł. Siostrę Faustynę.

 

Szlaki wycieczek śladami św. Faustyny w Łodzi
  • Trasa dla grup autokarowych


Z Ronda Lotników Lwowskich wjeżdżamy w Al. Politechniki. Za Parkiem im. J. Słowackiego - w prawo, w ul. Cieszyńską (możliwość parkowania). Stąd w prawo w ul. Pabianicką, by z ronda wjechać na drugą stronę ul. Pabianickiej. Za Szpitalem im. M. Kopernika - w prawo w ul. Sanocką, a z niej w lewo, w ul. Krośnieńską (nr 9 - tablica) i do jej wylotu w prawo na ul. Pabianicką, którą dojedziemy do Pl. Niepodległości (kościół św. Faustyny).


Stąd ul. Sieradzką do ul. Piotrkowskiej i w prawo aż do archikatedry (tablica i płaskorzeźba), za którą na ul. Św. Stanisława Kostki możliwość zaparkowania autokaru (przed WSD). Następnie przejeżdżamy skrzyżowanie z ul. Piotrkowską prosto w ul. Bpa W. Tymienieckiego do ul. J. Kilińskiego (z linią tramwajową).

Skręcamy w nią w lewo i znów w lewo w ul. Abramowskiego (nr 29 - tablica). Przy końcu tej ulicy skręcamy w prawo, w ul. H. Sienkiewicza w kierunku Dworca Łódź-Fabryczna. Fragment tego szlaku od ronda Lotników Lwowskich do archikatedry przejechał w 1987 roku Jan Paweł II

  • Propozycja odcinków szlaku dla piechurów

1. Park im. J. Słowackiego (krzyż i kamień) - ul. Pabianicka - ul. Sanocka - ul. Krośnieńska (nr 9 - tablica) - ul. Pabianicka - Plac Niepodległości 1 (kościół) - ul. Piotrkowska - Plac Katedralny im. Jana Pawła II z archikatedrą.

2. Ul. Abramowskiego (nr 29 - tablica) - ul. Sienkiewicza - ul. Brzeźna - ul. Piotrkowska - Plac Katedralny im. Jana Pawła II z archikatedrą - ul. Piotrkowska - Plac
Niepodległości 1 (kościół).

3. Pl. Niepodległości 1 (kościół) - ul. Pabianicka - ul. Krośnieńska (nr 9 - tablica) - ul. Pabianicka - ul. Sanoka - Park im. J. Słowackiego (krzyż i kamień).ODZNAKA TURYSTYCZNA

W czerwcu 2006 r. Łódzki Oddział PTTK opracował i zatwierdził regulamin Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Śladami św. Faustyny Kowalskiej” w stopniu srebrnym i złotym. Dzienniczki, regulamin i informacje na ten temat oraz weryfikacja odznaki – w siedzibie Oddziału.
Adres: ul. Wigury 12a, 90-301 Łódź, tel. 042 636 15 09.

Kalendarz
Kontakt