Dla mieszkańców

Wydawanie materiałów promocyjnych

Materiały promocyjne, informacyjne i poligraficzne Miasta przeznaczone są do dystrybucji wyłącznie organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta Łodzi, realizującym projekty służące promocji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta, aktywizujące przestrzeń miejską, umacniające poczucie tożsamości lokalnej.

Materiały promocyjne, informacyjne i poligraficzne nie będą wydawane dla projektów komercyjnych i podmiotom działającym na rynku gospodarczym. Projekty realizowane przez podmioty niewymienione powyżej będą rozpatrywane indywidualnie.

Ilość materiałów jest przyznawana każdorazowo dla konkretnego projektu proporcjonalnie do zasobów magazynowych.

Regulamin wydawania materiałów promocyjnych miasta Łodzi

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi przekazuje promocyjne materiały, informacyjne i poligraficzne do dystrybucji wyłącznie organizacjom pozarządowym działającym na terenie Miasta Łodzi, realizującym projekty służące promocji wewnętrznej i zewnętrznej Miasta, aktywizujące przestrzeń miejską, umacniające poczucie tożsamości lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizujących założenia „Strategii promocji i komunikacji marketingowej Miasta Łodzi na lata 2010-2016".

Ilość materiałów jest przyznawana każdorazowo dla konkretnego projektu proporcjonalnie do zasobów magazynowych.

Materiały promocyjne, informacyjne i poligraficzne nie będą wydawane dla projektów komercyjnych i podmiotom działającym na rynku gospodarczym. Projekty realizowane przez podmioty niewymienione powyżej będą rozpatrywane indywidualnie.

 1. Materiały zostaną przyznane po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku (formularz wniosku do pobrania).

 2. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, wypełnione we wszystkich punktach.

 3. Terminy:
  - rozpatrzenie wniosku - do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku;
  - wydanie przyznanych materiałów - do 10 dni roboczych od daty pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 4. Przyznane materiały odbierane są osobiście we wtorki i czwartki w uzgodnionych wcześniej godzinach.

 5. Informacje o decyzji dotyczącej przyznania materiałów można uzyskać pod numerami telefonów: 42 638 44 78 lub 42 638 58 80.

 6. Sprawozdanie z wykorzystania przekazanych materiałów, zwierające dokumentację fotograficzną oraz opis należy złożyć do sekretariatu Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki, w terminie do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. Brak złożenia sprawozdania wyklucza wnioskodawcę z otrzymywania kolejnych materiałów.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Wydawanie materiałów

Materiały będą wydawane wyłącznie we wtorki i czwartki
w uzgodnionych wcześniej godzinach (tel. 42 638 44 78)
w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki,
ul. Piotrkowska 86 (lewa oficyna).

Wydawanie materiałów

Materiały będą wydawane wyłącznie we wtorki i czwartki
w uzgodnionych wcześniej godzinach (tel. 42 638 44 78)
w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki,
ul. Piotrkowska 86 (lewa oficyna).

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022