Łódzka Polityka Demograficzna

Dokument referencyjny stanowiący kompleksową odpowiedź na najważniejsze wyzwania demograficzne Łodzi. Pokazujący priorytety i kierunki działań skierowanych do różnych grup mieszkańców – rodzin, osób aktywnych zawodowo, młodzieży i seniorów.

Kontakt