Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ jest pierwszym całościowym projektem strategii rozwoju Łodzi od roku 1994. Strategia definiuje długookresowe wyzwania i problemy przed którymi my, łodzianie, stajemy. Jest próbą odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzamy i co chcemy w ciągu najbliższych lat osiągnąć, mając określone możliwości i kultywując nasze łódzkie dziedzictwo cywilizacyjne. Dokument stanie się podstawą starannego planowania miejskich inwestycji oraz działań lokalnego samorządu.

Kalendarium opracowania Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

  • 25 VI 2012r. - Uchwalenie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ przez Radę Miejską w Łodzi
  • IV 2012 r. - przekazanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii do Komisji Rady Miejskiej w Łodzi
  • IV 2012 r. - konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii
  • II-III 2012 r. - aktualizacja projektu Strategii
  • 20 XII 2011 r. - 22 I 2012 r. - konsultacje społeczne projektu

Celem konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+, było zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących dokumentu. W ich trakcie zebrano 750 propozycji, uwagi i opinii do projektu. Na podstawie uzyskanego materiału dokonano znaczącej modyfikacji projektu Strategii.

  • XII 2011 r. - upublicznienie I projektu Strategii
  • V - XI 2011 r. - opracowanie I projektu Strategii
  • III - V 2011 r. - opracowanie Diagnozy Strategicznej Łodzi oraz matrycy wyzwań strategicznych

Pliki do pobrania

Kontakt