Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Zjazd Miast Piłsudskiego

W dniach 22-23 września 2017 r. w Łodzi odbył się Zjazd Miast Piłsudskiego. Spotkali się przedstawiciele miast i instytucji, które w szczególny sposób troszczą się o dziedzictwo Józefa Piłsudskiego oraz ożywiają historię w nowoczesny sposób.

Podczas dwóch dni zjazdowych:

  • Rozmawialiśmy jak organizować nowoczesne imprezy patriotyczne
  • Słuchaliśmy ekspertów i pasjonatów historii.
  • Odtworzyliśmy „łódzkie” losy marszałka – druk konspiracyjnego „Robotnika”, aresztowanie, pobyt w carskim więzieniu oraz nadanie Honorowego Obywatelstwa.
  • Powitaliśmy legionistów!
  • Ulica Piotrkowska w Łodzi przemieniła się  w ulicę z początku XX w. Wśród dorożek, zabytkowych tramwajów, legionistów, muzyków i animatorów w strojach z epoki poczuliśmy klimat czasów Józefa Piłsudskiego.

Wspólnie z mieszkańcami miast Piłsudskiego rozpoczęliśmy drogę ku obchodom stulecia Niepodległości.

Skontaktuj się z Nami:

Ulotka Zjazdu Miast Piłsudskiego

Organizatorzy:

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022