Międzyuczelniane warsztaty dla ulicy Włókienniczej

Szacunek dla tradycji i współczesne rozwiązania tworzą najbardziej pożądaną w mieście miksturę rozwiązań dla przyszłości i teraźniejszości.

Pamiętając o tym, że charakter Strefy Wielkomiejskiej Łodzi, będącej najwyższą wartością kulturową, decyduje o tożsamości Miasta oraz, że jest najstarszą strukturą miejską Łodzi, najlepiej ukształtowaną urbanistycznie, zawierającą najwięcej okazałych budynków mieszkalnych i fabrycznych oraz regularnie i najpełniej zabudowane kwartały, połączono doświadczenia i zaplecze intelektualne łódzkich uczelni: Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach trzymiesięcznych warsztatów wypracowano kreatywne, multidyscyplinarne i holistyczne rozwiązania, pozwalające podkreślić unikatowy charakter przestrzeni jakimi są podwórka w zabudowie przełomu XIX i XX wieku.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami / koncepcjami studentów.

 

 

Kontakt