Dla mieszkańców

Zarząd Inwestycji Miejskich / BiP

Skontaktuj się z nami

Sekretariat

Zarząd Inwestycji Miejskich

ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź

tel.: (42) 272 62 94, (42) 272 62 80

Godziny pracy ZIM:

poniedziałek, środa – piątek- 7.30 -15.30

wtorek 9.00 -17.00

Kancelaria:
przyjmowanie korespondencji, udzielanie informacji ul. Piotrkowska 175

tel. (42) 638 59 05, (42) 638 49 91

 

Godziny pracy kasy CUW: 

poniedziałek, środa – piątek- 8.00 -15.30

wtorek 9.00 -17.00

 

Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich - Grzegorz Nita

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Linowych - Katarzyna Mikołajec

Zastępca Dyrektora ds. Obiektów Budowlanych - Małgorzata Belta

Zastępca Dyrektora ds. Rewitalizacji Obszarowej - Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Przyjmowanie interesantów

Dyrekcja Zarządu Inwestycji Miejskich przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 13.00 - 16.00 po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 42 272-62-94 lub 272-62-80

Wydział Inwestycji Drogowych

ul. Piotrkowska 173
pok. 207-210
tel.: (42) 638 49 63

Wydział Inwestycji Infrastrukturalnych

ul. Piotrkowska 173
pok.702-716
tel.: (42) 272 63 19

Wydział Komunikacji Społecznej

ul. Piotrkowska 175
pok. 08
tel.: (42) 638 58 40

Wydział Obiektów Budowlanych

ul. Piotrkowska 175
pok.301-309
tel.: (42) 638 48 72

Wydział Organizacyjny

ul. Piotrkowska 175
pok.418
tel.: (42) 638 58 56

Wydział Polityki Ekologicznej

ul. Piotrkowska 173
pok.713-714
tel.: (42) 272 63 17

Wydział Prawny

ul. Piotrkowska 175
pok. 401-405
tel.: (42) 638 58 33

Wydział Programowania i Monitorowania Inwestycji

ul. Piotrkowska 175
pok. 416-417
tel. (42) 638 58 40

Wydział Rewitalizacji Obszarowej

ul. Piotrkowska 173
pok.703-711
tel.: (42) 272 36 27

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Piotrkowska 173

tel. (42) 272 64 37

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

ul. Piotrkowska 175
pok. 310
tel.: (42) 638 58 54

Samodzielne Stanowisko ds. BHP, P.Poż i Obronnych

ul. Piotrkowska 171/173
pok. 10

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022