Dla mieszkańców

Urząd Miasta Łodzi

Informacja UMŁ

Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Informacyjno–Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców / Oddział Call Center

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami

Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od al. Schillera)
tel.: +48 (42) 272-63-41

godziny pracy:
poniedziałek – piątek od godz. 8.00 do godz. 19.00; sobota od godz. 9.00 do godz. 13.00

Telefoniczna informacja UMŁ

tel.: +48 (42) 638-44-44;
godziny pracy:
poniedziałek – piątek od godz. 8:00-17:00; sobota 9:00-13:00

Informacja UMŁ:

Łódź, ul. Piotrkowska 104
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Zachodnia 47
tel.: +48 (42) 638-50-04
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, al. Politechniki 32
tel.: +48 (42) 638-58-24
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B
tel.: +48 (42) 638-52-64
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, ul. Piotrkowska 153
tel.: +48 (42) 638-57-08
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódź, al. Piłsudskiego 100
tel.: +48 (42) 638-54-25
godziny pracy:
w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00; we wtorek od godz. 9.00 do godz. 17.00;

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami - wykaz załatwianych spraw
 1. Udzielanie informacji z zakresu działania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
  • Przyjmowanie wniosków, wydawanie dokumentów i udzielanie informacji w sprawach:
 2. dowodu osobistego
  • wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
  • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
  • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
  • zameldowania obywatela RP na pobyt stały
  • zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy
  • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatela UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
  • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały
 3. Przyjmowanie korespondencji adresowanej do komórek organizacyjnych UMŁ m.in:
 4. pism i wniosków
  • deklaracji DO (deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)
  • wniosków o wydanie odpisów z akt urzędu stanu cywilnego
  • wniosków o wymianę prawa jazdy
  • wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 5. Potwierdzanie, przedłużanie lub unieważnianie profilu zaufanego
 6. Przyjmowanie wniosków o wydanie identyfikatorów oraz wydawanie identyfikatorów typu „M”, „S”, „T”, upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza /al. Piłsudskiego
Wykaz spraw załatwianych przez pracowników Informacji UMŁ
 1. Udzielanie informacji z zakresu działania Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, wydawanie wniosków, druków i pomoc w ich wypełnieniu.
 2. Z zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich,
  1. Udzielanie informacji i wydawanie druków w sprawach:
   • wymeldowania z miejsca pobytu stałego dla obywateli RP i cudzoziemców
   • wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy dla obywateli RP
   • zgłoszenia wyjazdu za granicę na czas dłuższy niż 6 miesięcy
   • zameldowania obywatela RP na pobyt stały
   • zameldowania obywatela RP na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
   • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt stały
   • zameldowania obywatela UE oraz cudzoziemca nie będącego obywatelem UE na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
   • złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego
 3. Z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego
  • Przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
 4. Z zakresu działania Wydziału Finansowego
  • Przyjmowanie deklaracji DO (Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)
 5. Z zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej
  • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (np. „dzikie” wysypiska, zaśmiecone tereny, przepełnione kosze, nieporządek wokół pojemników i koszy na odpady),
  • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi (np. przepełnione lub zniszczone pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów),
  • Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości w działaniu firm odbierających odpady komunalne,
  • Zbiórka zużytych baterii.
 6. Z zakresu działania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  • Udzielanie informacji o zakładach opieki zdrowotnej funkcjonujących na terenie miasta oraz sposobie składania skarg i wniosków dotyczących udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  • Udzielanie informacji o Łódzkiej Karcie Dużej Rodziny i Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny,
  • Udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków o wydanie oraz wydawanie Miejskiej Karty Seniora,
  • Wydawanie Pudełek życia.
 7. Z zakresu działania Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
  • Przyjmowanie wniosków o wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę danych.
 8. Z zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
  • Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  • Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną
Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022