Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Młodzieżowa Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rada Miejska w Łodzi Nr VIII/127/07 z 28 marca 2007 r. 

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Łodzi. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować działania, które młodzieży łódzkiej dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

Prezydium i Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi

Prezydium

Wincent Chrapowicki - przewodniczący 

Hubert Białecki - wiceprzewodniczący 

Wiktoria Celler - wiceprzewodnicząca

Julia Łowcewicz - wiceprzewodnicząca 

Kamil Wysocki - sekretarz

Kalina Olczak - rzecznik prasowy

Peter Kozicki - przewodniczący Komitetu Stałego

Radni
 1. Adler Ada Urszula
 2. Augustyniak Dagmara
 3. Białecki Hubert Jakub
 4. Celler Wikoria
 5. Chmielarz Jakub
 6. Chrapowicki Wincent
 7. Chrzanowska Hanna
 8. Cieślak Jan
 9. Dratwicka Karolina
 10. Garbacz Dominik
 11. Gawrońska Klaudia
 12. Gudarowska Monika
 13. Jasiuk Kornelia Iwona
 14. Jaworska Natalia Anna
 15. Kaliszczak Jakub
 16. Lewera Franciszek
 17. Lik Krystian
 18. Łowcewicz Julia Aleksandra
 19. Malicka Oliwia
 20. Mądry Bartosz
 21. Morawska Daria
 22. Morawski Szymon
 23. Niedźwiecka Katarzyna Izabela
 24. Palucha Karolina
 25. Prasnowska Sara
 26. Rek Jakub Bartosz
 27. Rojewski Damian
 28. Rompczyk Karolina
 29. Skolimowska Zuzanna Olga
 30. Spalik Arkadiusz
 31. Starzyński Eryk
 32. Szosland-Fałstyn Elżbieta
 33. Tameczka Jakub
 34. Tarnowski Maksymilian
 35. Teodorczyk Julia
 36. Traczykowski Wojciech
 37. Wieteska Jan
 38. Wojdak Wiktoria Rozalia
 39. Wołodkiewicz Łukasz
 40. Wysocki Kamil

Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej

W sprawie udzielenia patronatu konferencji "Szczęście to twój wybór"

UCHWAŁA NR X/79/2016 MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie udzielenia patronatu konferencji "Szczęście to twój wybór"

Pobierz PDF

W sprawie organizacji III Łódzkiego Kongresu Samorządów Uczniowskich

UCHWAŁA NR X/78/2016 MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie organizacji III Łódzkiego Kongresu Samorządów Uczniowskich

Pobierz PDF

Kalendarz
Kontakt