Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Patronat prezydenta

Patronat prezydenta - informacje ogólne
 • Prośby o patronat należy składać do Urzędu Miasta Łodzi. Biuro Promocji Komunikacji Społecznej i Turystyki zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni;
 • Patronat jest procedowany po wypełnieniu przez organizatora wniosku;
 • Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać termin i miejsce wydarzenia;
 • Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu;
 • Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu;
 • O patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi może ubiegać się każdy, kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną.

 

 

Co daje patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi?
 • Podkreśla rangę wydarzenia;
 • Daje możliwość umieszczenia herbu Miasta Łodzi z podpisem „Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska" na wszystkich materiałach promujących wydarzenie;
 • Pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej UMŁ.

 

 

Wniosek o honorowy patronat /członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Łodzi

Zalecenia dotyczące wniosku o honorowy patronat / członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Łodzi

W złożonym przez organizatora wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Informacja o organizatorze przedsięwzięcia:Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy;
 • Adres korespondencyjny Wnioskodawcy, nr telefonu, adres e-mail;
 • Krótka charakterystyka Wnioskodawcy (typ jednostki, profil działalności, strona internetowa, dotychczas zrealizowane, najważniejsze, inicjatywy (w tym realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi) itp.
 • Informacja o realizowanym przedsięwzięciu:

  • Nazwa wydarzenia;
  • Termin i miejsce;
  • Cel;
  • Opis zawierający informacje o zasięgu terytorialnym, liczbie uczestników i cykliczności przedsięwzięcia;
  • Krótka relacja z realizacji poprzednich edycji;
  • Dostępność przedsięwzięcia dla uczestników (wstęp wolny, impreza biletowana)
  • Źródła finansowania;
  • Partnerzy lub współorganizatorzy;
  • Zamiar osiągnięcia zysku finansowego z organizowanego wydarzenia;
  • Objęcie honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi wcześniejszych edycji;
  • Czy ubiegają się Państwo o patronat / bądź posiadają patronat Marszałka Województwa Łódzkiego / Wojewody Łódzkiego
  • Sposób promocji Miasta Łodzi
  • Program (w formie załącznika).
Gdzie złożyć wniosek o patronat?

Wniosek można dostarczyć:

na adres pocztowy:

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

elektroniczny:

promocja@uml.lodz.pl

tel. 42 638 58 80

 

osobiście:

do kancelarii Urzędu Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

 

jak również za pomocą:

platformy ePUAP

Herb Łodzi

W przypadku otrzymania honorowego patronatu, na przygotowywanych materiałach reklamowych powinien znaleźć się Herb Miasta Łodzi z podpisem: Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska.

Aby zapobiec błędnemu używaniu Herbu Miasta Łodzi prosimy o przesyłanie przygotowywanych materiałów informacyjno - promocyjnych do akceptacji drogą elektroniczną, na adres: logo@uml.lodz.pl. Na adres ten można także kierować pytania związane z użyciem powyższych symboli.

Do pobrania

Kalendarz
Kontakt