Dla mieszkańców

Radni

Radni Rady Miejskiej w Łodzi kadencji 2014-2018

Według okręgów wyborczych
Alfabetycznie

Kluby Radnych

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej
Radni niezrzeszeni w klubach

skład: 1 radny

Urszula Niziołek-Janiak

Asystenci społeczni radnych

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022