Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Tomasz Trela - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, ukończył także podyplomowe studium finansów i strategii spółek na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2010 roku był radnym Rady Miejskiej, a od 2013 roku pełnił również funkcję przewodniczącego Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jako Pierwszy Wiceprezydent odpowiedzialny będzie za zadania związane z pomocą społeczną, edukacją, przedsiębiorczością i rynkiem pracy, gospodarką komunalną oraz sportem i rekreacją.

Umów się na wizytę


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Tomasz Trela nadzoruje
 1. sprawy:
  • funkcjonowania urzędu pracy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania,
  • działalności gospodarczej,
  • edukacji i wychowania,
  • programowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i oczyszczania miasta,
  • energetyki miejskiej,
  • infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji,
  • ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa,
  • kultury fizycznej i sportu,
  • pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych;
 2. pracę Departamentu Spraw Społecznych.

 

 

Kalendarz
Kontakt