Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Dla ofiar przemocy

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie istnieje podobny problem pomocy udzieli całoroczny i całodobowy

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Łódź, ul. Franciszkańska 85
tel.: (42) 640-65-91

W przypadku matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dotkniętych przemocą w rodzinie pomocy udziela całoroczny i całodobowy

Dom Samotnej Matki
Łódź, ul. Broniewskiego 1a.
tel. (42) 688-18-49

Możesz też uzyskać pomoc dzwoniąc na miejski całodobowy numer telefonu dla ofiar przemocy: 800-112-800

W każdym Wydziale Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi powołano stanowiska koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, do nich także możesz zgłosić się o pomoc:

 • Pani Anna Bartnicka – tel. 677-15-52 wew. 13 - II Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Grota-Roweckiego 30;
 • Pani Joanna Kurzyk – tel. 640-70-07 wew. 114 - I Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Tybury 16;
 • Pani Anna Kowalska – tel. 684-44-81 wew. 35 - III Wydział Pracy Środowiskowej,
  ul. Będzińska 5.

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej, psychologicznej lub rodzinnej skontaktuj się z Podmiotami prowadzącymi jednostki specjalistycznego poradnictwa:

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Łodzi
  92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 nr tel. 42 649 18 03;
 • Fundacja Wsparcia Psychospołecznego
  91-036 Łódź, ul. Bydgoska 15/8 
  (Miejscem realizacji zadania jest lokal z siedzibą w Łodzi, przy pl. ul. Zachodniej 97 ok. 305.)
  nr tel. 794-430-463;
 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej
  90-507 Łódź, ul. Gdańska 111
  (Miejscem realizacji zadania jest Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej z siedzibą w Łodzi przy ul. Gogola 12, w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz Punkt Pomocy Charytatywnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 108,w którym udzielane są porady rodzinne).
  nr tel. 42 639-95 81/82;
 • Centrum Służby Rodzinie
  93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
  nr tel. 42 682-20-22; 42 684-14-60;
 • Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
  91-837 Łódź, ul. Franciszkańska 85
  nr tel. 42 640-65-91;
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, Oddział Łódzki
  90-514 Łódź, al. Kościuszki 48
  nr tel. 42 675-74-03;
 • Fundacja Pomocy Rodzinie OPOKA
  90-615 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 78/80.
  nr tel. 501-420-968;
 • Centrum Praw Kobiet, Oddział w Łodzi
  90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115
  nr tel. 42 633-34-11
Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022