Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

O Programie

 

Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim programem wprowadzonym w czerwcu 2014 r. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy miejscu zamieszkania członka rodziny na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju

DANE OSOBOWE:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. Dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przyznania Karty Dużej Rodziny

Obowiązek podania danych wynika z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Osoba, której dane dotyczą ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Kontakt

W ŁODZI PROGRAM OBSŁUGUJE:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta UMŁ przy ul. Zachodniej 47, I piętro, pok. 120, tel. (42) 638 45 97

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
  • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00.

INFOLINIA nt. Karty Dużej Rodziny: (22) 661 11 99

STRONA INTERNETOWA PROGRAMU:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Kalendarz
Kontakt