Dla mieszkańców

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

O Programie

 

Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim programem wprowadzonym w czerwcu 2014 r. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy miejscu zamieszkania członka rodziny na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju

 

DANE OSOBOWE:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. Dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przyznania Karty Dużej Rodziny

Obowiązek podania danych wynika z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Osoba, której dane dotyczą ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Kontakt

W ŁODZI PROGRAM OBSŁUGUJE:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta UMŁ przy ul. Zachodniej 47, I piętro, pok. 120, tel. (42) 638 45 97.

INFOLINIA nt. Karty Dużej Rodziny: (22) 661 11 99

STRONA INTERNETOWA PROGRAMU:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022