Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

O Programie


Karta Dużej Rodziny jest ogólnopolskim programem wprowadzonym w czerwcu 2014 r.

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia.

Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy miejscu zamieszkania członka rodziny na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

DANE OSOBOWE:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie „Karty Dużej Rodziny” jest Prezydent Miasta Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. Dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu przyznania Karty Dużej Rodziny

Obowiązek podania danych wynika z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863). Osoba, której dane dotyczą ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.

Mobilna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

! Rodziny, które otrzymały kartę tradycyjną (plastikową) do 31 grudnia 2017 r. mogą ubiegać się o przyznanie bezpłatnej karty elektronicznej (na urządzeniach mobilnych) do 31 grudnia 2019 r.

! Rodziny, które od 1 stycznia 2018 r. wnioskują jednocześnie o przyznanie karty tradycyjnej oraz elektronicznej otrzymują obie karty bezpłatnie.

! Rodziny, które złożyły wniosek o karty tradycyjne po 31 grudnia 2017 r., a w 2018 r. złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty elektronicznej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Kwotę zależną od wnioskowanej liczby kart elektronicznych należy przelać na konto:
Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Księgowości

nr rachunku: 14 1560 0013 2026 0000 0026 0007.

! Rodziny, które złożą wniosek o karty elektroniczne po 31 grudnia 2017 r., a w późniejszym terminie złożą wniosek o przyznanie dodatkowej karty tradycyjnej zobowiązane są do złożenia opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Kwotę zależną od wnioskowanej liczby kart tradycyjnych należy przelać na konto:
Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Księgowości
nr rachunku: 14 1560 0013 2026 0000 0026 0007.

Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł płatnej na konto:

Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Księgowości

nr rachunku: 14 1560 0013 2026 0000 0026 0007.

Karta wydawana jest na podstawie wniosku o wydanie duplikatu dla członka rodziny, którego karta została zagubiona lub ukradziona.

Kontakt

W ŁODZI PROGRAM OBSŁUGUJE:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta UMŁ przy ul. Zachodniej 47, I piętro, pok. 120, tel. (42) 638 45 97

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
  • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00.

INFOLINIA nt. Karty Dużej Rodziny: (22) 661 11 99

STRONA INTERNETOWA PROGRAMU:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Kalendarz
Kontakt