Kalendarium wydarzeń dla seniorów

niedziela, 27 maja 2018

Plakat autorstwa łódzkiego artysty-plastyka promujący wydarzenie: "Swingowy spacer na Piotrkowskiej" - mat. pras. Swing Załoga

Swingowy Spacer po Piotrkowskiej

To już czwarta edycja! Nasz łódzki jazzband wraz z tancerzami znów zamienią Piotrkowską w nowoorleańską Basin Street i przeniosą nas w lata 50. Na każdym rogu... więcej

Pasaż Schillera
27.05.2018

Spacer botaniczny Zielonej Łodzi

Park im Ks. J. Poniatowskiego to jeden z większych i bardziej zróżnicowanych łódzkich parków. więcej

Park im. księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi
27.05.2018

sobota, 2 czerwca 2018

Co żyje w stawie? - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na kolejna edycję pokazów z cyklu „Co żyje w stawie?” w ramach Akademii Różnorodności. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
02.06.2018

niedziela, 3 czerwca 2018

Spacer po Lesie Łagiewnickim z Zieloną Łodzią

W niedzielę, 3 czerwca o 12.00 spotykamy się na krańcówce autobusowej, przy ulicy Okólnej. więcej

Las Łagiewnicki
03.06.2018

Łódzkie spotkania z ważkami - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na autorskie wycieczki poświęcone ważkom, jednej z najstarszych grup owadów. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
03.06.2018

środa, 6 czerwca 2018

Życie stawu od wiosny do jesieni - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Co żyje w stawie? Aby się o tym przekonać na własne oczy zapraszamy na cykl warsztatów hydrobiologicznych w ramach Akademii Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi. ... więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
06.06.2018

czwartek, 7 czerwca 2018

Ziołowe czwartki - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na kolejną edycję zajęć zielarskich do Botanika. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
07.06.2018

czwartek, 14 czerwca 2018

Ziołowe czwartki - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na kolejną edycję zajęć zielarskich do Botanika. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
14.06.2018

sobota, 16 czerwca 2018

Co żyje w stawie? - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na kolejna edycję pokazów z cyklu „Co żyje w stawie?” w ramach Akademii Różnorodności. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
16.06.2018

niedziela, 17 czerwca 2018

Łódzkie spotkania z ważkami - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na autorskie wycieczki poświęcone ważkom, jednej z najstarszych grup owadów. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
17.06.2018

środa, 20 czerwca 2018

Życie stawu od wiosny do jesieni - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Co żyje w stawie? Aby się o tym przekonać na własne oczy zapraszamy na cykl warsztatów hydrobiologicznych w ramach Akademii Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi. ... więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
20.06.2018

czwartek, 21 czerwca 2018

Ziołowe czwartki - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na kolejną edycję zajęć zielarskich do Botanika. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
21.06.2018

czwartek, 28 czerwca 2018

Ziołowe czwartki - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na kolejną edycję zajęć zielarskich do Botanika. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
28.06.2018

sobota, 30 czerwca 2018

Co żyje w stawie? - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na kolejna edycję pokazów z cyklu „Co żyje w stawie?” w ramach Akademii Różnorodności. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
30.06.2018

niedziela, 1 lipca 2018

Łódzkie spotkania z ważkami - Akademia Różnorodności Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Zapraszamy na autorskie wycieczki poświęcone ważkom, jednej z najstarszych grup owadów. więcej

Ogród Botaniczny w Łodzi
01.07.2018
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.