Urząd Miasta Łodzi

RZECZNIK DS. SENIORÓW

 

Celina Maciejewska od stycznia 2018 roku pełni funkcję rzecznika ds. seniorów w Łodzi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ. Jej głównym zadaniem jest inicjowanie różnych form wsparcia osób 60+, konsultowanie projektów skierowanych do seniorów, działania edukacyjne i interwencyjne oraz współpraca z instytucjami publicznymi, NGO i biznesem na rzecz środowiska ludzi starszych.

Zadania Rzecznika:

 1. monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów;
 2. inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do seniorów oraz monitorowanie ich realizacji / pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia seniorów;
 3. reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji seniorów;
 4. doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw seniorów;
 5. wspieranie seniorów w kontaktach z instytucjami publicznymi;
 6. podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów będących we właściwości wydziałów Urzędu Miasta Łodzi lub jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi;
 7. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz seniorów, w tym:
  • zgłaszanie problemów i koordynacja ich rozwiązywania,
  • organizowanie spotkań poświęconych sprawom seniorów, sporządzanie wniosków z tych spotkań i przedkładanie ich odpowiednim adresatom do realizacji,
  • udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką senioralną;
 8. zmiana sposobu myślenia o starości - prowadzenie działań mających na celu szeroko rozumianą edukację o starości;
 9. informowanie o programach rządowych dla seniorów;
 10. propagowanie w mediach problematyki senioralnej.

 

 

DYŻURY RZECZNIKA DS. SENIORÓW

DYŻURY RZECZNIKA DS. SENIORÓW

Dyżury odbywają się w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. Zachodnia 47, pokój 22 ( od 1 lutego pokój 128) w następujące dni:

Poniedziałki – 8:00 - 16:00

Wtorki – 9:00-17:00

Czwartki – 8:00 – 12:00

 

Tel. 42 638 47 94

Kalendarz
Kontakt