Urząd Miasta Łodzi

Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora

Centra Aktywnego Seniora zostały powołane w 2012 r. w ramach realizacji przez Urząd Miasta Łodzi Programu „Aktywizacja 60+”. Centra służą wszechstronnej aktywizacji oraz integracji społecznej osób po 60 roku życia, w miejscu ich zamieszkania. CAS zlokalizowane są na terenie pięciu dzielnic m. Łodzi.

Centra Aktywnego Seniora to wieloelementowy, interdyscyplinarny projekt o charakterze społeczno-edukacyjnym, którego istotą jest kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata.

Bloki tematyczne - zajęcia

Oferta Centrów Aktywnego Seniora jest podzielona na cztery bloki tematyczne, występujące we wszystkich Centrach. Ujednolicamy ofertę ponieważ chcemy aby każdy senior wiedział czego może spodziewać po odwiedzinach w CAS.

I. AKADEMIA III WIEKU
Lektoraty językowe - język angielski, włoski, niemiecki; treningi pamięci; zajęcia warsztatowo - edukacyjne doskonalące umiejętności  w zakresie grafiki,  rysunku i malarstwa; warsztaty umiejętności rękodzielniczych; warsztaty z gerontologiem; warsztaty psychologiczne; spotkania z lekarzami, dietetykami, stylistami; Akademia Prawa – cykl spotkań z prawnikami, warsztaty taneczne, Międzydzielnicowy Klub Dyskusyjny Akademii Seniora; warsztaty filmowe dla seniorów; warsztaty muzyczne dla seniorów oraz prelekcje: o literaturze, o teatrze, o filmie, o historii Łodzi i regionu.

II. AKTYWNY SENIOR
Gimnastyka rekreacyjna  dla seniorów; Kursy Rekreacji Ruchowej - Nordick Walking, joga, tai chi, pilates; Senioriada - Spartakiada - zawody sportowe dla seniorów, joga, muzykoterapia aktywna, plenerowe spotkania integracyjne, wycieczki po Łodzi i regionie.

III. NOWE TECHNOLOGIE
Warsztaty komputerowe, warsztaty „Seniorzy w sieci”, warsztaty fotograficzne, akademia robotyki, powstaną koła komputerowe oraz kawiarenki internetowe.

IV. KULTURA
Klub Dobrej Książki - Dyskusyjny Klub Książki , „Śpiewnik Domowy” - Warsztaty wokalne, “Spotkanie z piosenką„ - koncerty muzyki poważnej jak i popularnej, występy zespołów, wystawy, projekcje filmowe i spektakle teatralne, spotkania autorskie, “Humor i piosenka”- występy zespołów kabaretowych, Spotkania Amatorskich Artystycznych Zespołów Seniorów.

Inicjatywy "lokalne"

Poza blokami tematycznymi każde z Centrów prowadzi inicjatywy je wyróżniające, np.:

  • Polesie - Ogólnopolski Festiwal Ruchu Artystycznego Seniorów „Piernikalia”,
  • Bałuty – Studio Maestro +,
  • Śródmieście - „Wieczory w Fabryce snów…”,
  • Widzew – warsztaty teatralne,
  • Górna - Międzypokoleniowy Klub Rękodzieła Artystycznego.

AKTUALNA OFERTA WYDARZEŃ

Bałuty - Bałucki Ośrodek Kultury "Rondo" (ul. B. Limanowskiego 166, Łódź) tel 42 651 50 30

WYDARZENIA LUTY

Centrum Edukacji Kulturowej "Na Żubardzkiej" (ul. Żubardzka 3, Łódź) tel. 42 651 67 47

WYDARZENIA LUTY

Centrum Twórczości "Lutnia" (ul. Łanowa 14, Łódź) tel./fax 42 652 62 27

WYDARZENIA LUTY

Ośrodek Kultury "Górna" (ul. Siedlecka 1, Łódź) tel. 501 180 652
Poleski Ośrodek Sztuki Filia "Karolew" (ul. Bratysławska 6a, Łódź) tel. 42 687 02 07

WYDARZENIA LUTY

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (ul. Zachodnia 54, Łódź) tel. 42 633 26 41

WYDARZENIA LUTY

Dom Kultury "502" (ul. Gorkiego 18, Łódź) tel. 42 673 35 99

Skontaktuj się z nami

Oddział ds. Polityki Senioralnej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ
91-066 Łódź, ul. Zachodnia 47, p.132
Tel.: 42 638 47 30
E-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

 

 

 

Kalendarz
Kontakt