Konsultacje dla NGO działających w sektorze kultury

  • kategoria:
  • NGO
autor:

30.10.2017 - 08.11.2017

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury. Konsultacje odbywają się w okresie od dnia 25 października 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.
    
Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 25 października 2017 r. do dnia 8 listopada 2017 r., w formie składania opinii i uwag na piśmie z wykorzystaniem formularza,
który – podobnie jak projekt uchwały – będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102 (sekretariat I piętro, pokój nr 2). Wypełniony formularz można przekazać:
1)    osobiście w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 102 (sekretariat I piętro, pokój
nr 2), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;
2)    drogą elektroniczną na adres: kultura@uml.lodz.pl

Opinie i uwagi przekazane w innej formie, złożone przed dniem 25 października 2017 r.,
po dniu 8 listopada 2017 r. lub niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, nie będą rozpatrywane.

Powiązane pliki

Polecane wydarzenia

czwartek, 22 marca 2018

„Leonardo da Vinci - Energia Umysłu” oraz „Od marzeń o lataniu do fabryki snów – polscy Leonardowie” w EC1 -  fot. mat. pras. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

„Leonardo da Vinci - Energia Umysłu” oraz „Od marzeń o lataniu do fabryki snów - polscy Leonardowie” w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Ponad 70 eksponatów, w tym historyczne modele, interaktywne instalacje, filmy oraz współczesne przykłady bio-inspirowanej robotyki, lotnictwa i technologii... więcej

EC 1
24.11.2017 - 03.06.2018
Zdjęcie promujące wydarzenie: "Jarmark Wielkanocny na ulicy Piotrkowskiej 16-30 marca 2018" -  fot. CC0 licence

Jarmark Wielkanocny na ulicy Piotrkowskiej

Rękodzieło, regionalne specjały i świąteczne dekoracje znajdziecie w okolicach Pasażu Schillera między 16 a 30 marca. Tradycyjnie na Piotrkowskiej prezentować się... więcej

Ulica Piotrkowska
19.03.2018 - 23.03.2018

sobota, 24 marca 2018

Zdjęcie promujące wydarzenie: "Jarmark Wielkanocny na ulicy Piotrkowskiej 16-30 marca 2018" -  fot. CC0 licence

Jarmark Wielkanocny na ulicy Piotrkowskiej

Rękodzieło, regionalne specjały i świąteczne dekoracje znajdziecie w okolicach Pasażu Schillera między 16 a 30 marca. Tradycyjnie na Piotrkowskiej prezentować się... więcej

Ulica Piotrkowska
24.03.2018 - 25.03.2018

poniedziałek, 26 marca 2018

Zdjęcie promujące wydarzenie: "Jarmark Wielkanocny na ulicy Piotrkowskiej 16-30 marca 2018" -  fot. CC0 licence

Jarmark Wielkanocny na ulicy Piotrkowskiej

Rękodzieło, regionalne specjały i świąteczne dekoracje znajdziecie w okolicach Pasażu Schillera między 16 a 30 marca. Tradycyjnie na Piotrkowskiej prezentować się... więcej

Ulica Piotrkowska
26.03.2018 - 30.03.2018
Kontakt