Urząd Miasta Łodzi

Zgłoś uwagi do założeń Miejskiego Programu Mikrograntów oraz Konkursu na wkłady własne w Łodzi

  • kategoria:
  • NGO
autor:

15.12.2017

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych na spotkanie gdzie omówiona zostanie koncepcja Miejskiego Programu Mikrograntów oraz Konkursu na wkłady własne – nowych programów, które realizowane będę przez Miasto Łódź w przyszłym roku. Spotkanie odbędzie się dn. 15 grudnia, o godz 15 br. w Łódzkim Centrum Obywatelskim przy Centrum OPUS, ul. Narutowicza 8/10.

Fundusz wkładów własnych to narzędzie pozwalające wesprzeć finansowo projekty, na które organizacje pozarządowe pozyskają środki ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu Fundusz zwiększałby szansę na dofinansowanie ważnych zadań skierowane do mieszkańców Łodzi.

Miejski program mikrograntów to z kolei narzędzie, które ma finansować małe projekty od 500 zł do 5000 zł, realizowane przez mieszkańców w swoim otoczeniu. Program ten mógłby być uzupełnieniem Budżetu Obywatelskiego, z tą różnicą, że w tym przypadku mieszkańcy zaangażowani byliby bezpośrednio w realizację działań na rzecz swojej społeczności. Program ma wzmacniać relacje sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi, a także podnosić odpowiedzialność za przestrzeń wspólną. Założenia Miejskiego Programu Mikrograntów opracowane zostały w ramach zespołu roboczego projektu „Łódzkie Centrum Obywatelskiego” realizowanego przez Centrum OPUS.

Realizacja obu programów wynika z zapisów Wieloletniego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2016-2018, a także projektu rocznego Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Koncepcje dla mikrograntów i konkursu na wkłady własne konsultowane były również z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Planowane środki na oba programy to 500 tys.zł (300 tys. zł na wkłady własne, 200 tys. zł na mikrogranty). Kwota może jeszcze ulec zmianie i ostatecznie będzie znana w momencie przyjęcia projektu budżetu Miasta na rok 2018 na sesji Rady Miejskiej w Łodzi.

Założenia obu programów dostępne są w załączniku. Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z materiałem oraz przesyłania uwag dot. założeń obu programów.

Uwagi przesyłać można do dnia 10 stycznia 2018r., do Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, na załączonym formularzu.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres opus@opus.org.pl  najpóźniej do dnia 13.12.2017 r.

Powiązane pliki

Polecane wydarzenia

poniedziałek, 22 stycznia 2018

„Leonardo da Vinci - Energia Umysłu” oraz „Od marzeń o lataniu do fabryki snów – polscy Leonardowie” w EC1 -  fot. mat. pras. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

„Leonardo da Vinci - Energia Umysłu” oraz „Od marzeń o lataniu do fabryki snów - polscy Leonardowie” w „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Ponad 70 eksponatów, w tym historyczne modele, interaktywne instalacje, filmy oraz współczesne przykłady bio-inspirowanej robotyki, lotnictwa i technologii... więcej

EC 1
24.11.2017 - 03.06.2018
Kalendarz
Kontakt