Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do udziału w łódzkich konsultacjach społecznych.

Każdy głos się liczy!

Celem konsultacji społecznych jest rozwijanie dialogu z mieszkańcami miasta Łodzi poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w ważnych dla miasta Łodzi sprawach, w tym poprzez informowanie zainteresowanych mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury określającej zasady i tryb współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji.

 

ARCHIWALNA STRONA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

konsultacje społeczne podsumowanie (orginal)

Konsultacje społeczne w Łodzi