Wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne w Łodzi

2017

______________________________________________________________

Brak wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych w 2017 roku.

______________________________________________________________

2016

______________________________________________________________

Wniosek radnych Rady Miejskiej w  Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania statutu Osiedla Stoki w odniesieniu do nazwy Osiedla

Odpowiedź na wniosek radnych

______________________________________________________________

Wniosek radnych Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie nazw ulic w Nowym Centrum Łodzi

Odpowiedź na wniosek radnych

______________________________________________________________

Wniosek radnych Rady Miejskiej w Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy bez nazwy, posiadającej projektowe oznaczenie jako Trasa Górna, zlokalizowanej na działkach [wykaz działek we wniosku], położonej pomiędzy ulicami Pabianicką i Rzgowską

Odpowiedź na wniosek radnych

______________________________________________________________

Wniosek mieszkańców miasta Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanej budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (1)

Odpowiedź na wniosek mieszkańców miasta Łodzi

______________________________________________________________

Wniosek mieszkańców miasta Łodzi o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanej budowy Orientarium na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego (2)

Odpowiedź na wniosek mieszkańców miasta Łodzi

______________________________________________________________