Konsultacje zakończone - 2015

Konsultacje społeczne w Łodzi

Poniżej znajdą Państwo listę konsultacji społecznych zakończonych w 2015 roku.

______________________________________________________________

26 listopada 2015 roku - 28 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi

Mapa: obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w mieście Łodzi

Formularz konsultacji społecznych [doc]

Formularz konsultacji społecznych [pdf]

Raport z konsultacji

Stanowisko Prezydenta Miasta

______________________________________________________________

11 grudnia 2015 roku - 21 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu planu optymalizacji sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

______________________________________________________________

10 grudnia 2015 roku - 16 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017"

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017"

Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017"

Projekt "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015-2017"

Formularz konsultacji społecznych [doc]

Formularz konsultacji społecznych [pdf]

Raport z konsultacji

Stanowisko Prezydenta Miasta

______________________________________________________________

27 listopada 2015 roku - 7 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne dotyczące założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi

Założenia Kodeksu Krajobrazowego

Formularz konsultacji społecznych dotyczących założeń tzw. Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Łodzi [doc]

Raport z konsultacji wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta

______________________________________________________________

24 listopada 2015 roku - 3 grudnia 2015 roku

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016-2040

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2016 - 2040

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 20016 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla miasta Łodzi na lata 2016-2040

Formularz konsultacji społecznych [doc]

Formularz konsultacji społecznych [pdf]

______________________________________________________________

Informacje o konsultacjach społecznych zakończonych przed 3 grudnia 2015 roku można znaleźć na archiwalnej stronie konsultacji społecznych.

______________________________________________________________