Konsultacje zakończone - 2016

Konsultacje społeczne w Łodzi

Poniżej znajdą Państwo listę konsultacji społecznych zakończonych w 2016 roku.

______________________________________________________________

3 listopada 2016 roku - 6 grudnia 2016 roku

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie konsultacji społecznych

Raport z konsultacji wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta

_____________________________________________________________

24 listopada 2016 roku - 27 listopada 2016 roku

Konsultacje społeczne projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017 - 2040

Zarządzenie nr 4640/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łodzi na 2017 rok >>>

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017-2040 >>>

Formularz konsultacji [>>>.doc] [>>>.pdf]

Raport ze spotkania z mieszkańcami

Raport z konsultacji społecznych

Stanowisko Prezydenta Miasta

______________________________________________________________

14 października 2016 roku - 16 listopada 2016 roku

Konsultacje społeczne dotyczące zebrania i wyboru propozycji obszarów tematycznych oraz zebrania propozycji nazw ulic, rynku, alei, pasaży, skwerów i placów NCŁ

Zarządzenie nr 4557/VII/16 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 27 września 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych

Formularz konsultacyjny A [>>>.doc] [>>>.pdf]

Formularz konsultacyjny B [>>>.doc] [>>>.pdf]

Regulamin pracy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji >>>

Raport z konsultacji społecznych

_____________________________________________________________

7 marca 2015 roku - 9 października 2016 roku

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok

Informacje dotyczące BO2017 dostępne są na stronie: www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017

Raport z konsultacji społecznych

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi

______________________________________________________________

27 kwietnia 2016 roku - 30 września 2016 roku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu „Łódź łączy pokolenia - łódzka polityka demograficzna"

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych

"Łódź łączy pokolenia - łodzka polityka demograficzna". Zdrowie - edukacja - aktywność - rozwój. Materiał konsultacyjny.

Harmonogram spotkań z mieszkańcami (aktualizacja)

Formularz konsultacyjny

Raport z konsultacji społecznych

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi

______________________________________________________________

23 czerwca 2016 roku - 22 lipca 2016 roku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi

Zarządzenie w sprawie konsultacji społecznych

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)

Mapa (załącznik do projektu GPR)

Lista do projektu GPR

Formularz konsultacyjny

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do projektu GPR

Formularze konsultacyjne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w formie papierowej można złożyć/przesłać do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź lub w wersji elektronicznej wysłać na adres: rewitalizacja@uml.lodz.pl, do dnia 22 lipca 2016 r.

 

Formularze zgłoszenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji: wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu przez uprawnioną/zgłaszającą osobę/by oryginał złożyć lub przesłać do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, ul. Piotrkowska 171, 90-447 Łódź do dnia 22 lipca 2016 r. (decyduje data wptywu do Biura). Dodatkowo prosimy o przesłanie formularza w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: rewitalizacja@uml.lodz.pl, w tytule prosimy podać: "Zgłoszenie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego".

______________________________________________________________

18 marca 2016 roku - 23 kwietnia 2016 roku

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Stoki

Raport z konsultacji

Stanowisko Prezydenta Miasta

______________________________________________________________

25 listopada 2015 roku - 14 marca 2016 roku

Konsultacje społeczne projektu "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+"

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+"

Prezentacja Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+

Formularz konsultacji społecznych projektu „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+" [doc]

Raport z konsultacji

Stanowisko Prezydenta Miasta

______________________________________________________________