Komunikaty, informacje i ogłoszenia

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:
oferent: Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja, ul. T. Kościuszki 41/3,05-825 Grodzisk Mazowiecki
zadanie: Wiosenno-letni cykl wystaw w Galerii WY
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:
oferent: Parafia Ewangelicko - Reformowana, ul. Radwańska 37,93-574 Łódź;
zadanie: Reformowany Dom Kultury;
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

oferent: Fundacja Biblioteka Babel, ul. Kilińskiego 105 l. 3U, 90-011 Łódź;
zadanie: Faustus - Improwizacja - interdyscyplinarny projekt artystyczny;
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 8.800 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych);

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

oferent: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Sienkiewicza 3/5, 90-113 Łódź
zadanie: Kulturalna przystań - niepełnosprawni dla Łodzi
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.300 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych);

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

oferent: Stowarzyszenie - "Słowo i Muzyka u Jezuitów", ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź

zadanie: recital Edyty Geppert

wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 18.150 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych);

 

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

oferent: Art of breaking, ul. Lniana 28/42, 91-158 Łódź
zadanie: Deaf do dance - wierzę w siebie
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych,

 

Konkurs wydawniczy

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2017 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu. Oferty można składać do dn. 3 kwietnia włacznie. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się tutaj.

 

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki:
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

oferent: Fundacja In Serach Of ..., ul. Wschodnia 29/3, 90-272 Łódź;

zadanie: Kontynuacja działalności portalu internetowego Miej Miejsce;

wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);

termin realizacji zadania: 21 marca 2017 r. - 16 czerwca 2017 r.


Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102, pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty
Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia można przekazać:
• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki:
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:
oferent: Fundacja NUR, ul. Kamińskiego 26/5, 90-220 Łódź
zadanie: Ravekjavik
wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 9605 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset pięć tysięcy złotych)
termin realizacji zadania: 10 kwietnia 2017 r. - 26 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102, pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty
Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia można przekazać:
• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl

 

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki:

wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:

Oferent: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Łódzki, ul Przyszkolne 13 lok.102 nr 2, 93-552 Łódź
Zadanie: „INTER MERTITUM -70 lat ZAPF", wystawa Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Fotografików
Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
Termin realizacji zadania: 11 września 2017 r. - 31 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102, pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia można przekazać:
• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl

 

Informacja o złożonej ofercie w trybie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na mocy z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego spełniająca ustawowo następujące warunki:
wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł. Zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Prezydent Miasta Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o zadaniu:
Oferent: Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi, ul. Zawiszy Czarnego 39, 91-818 Łódź

Zadanie: I Międzynarodowy Festiwal Twórców Teledysków ART.TELE.DISC.
Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)

Termin realizacji zadania: 10 marca 2017 r. - 10 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z art. 19 a ustawy informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (pełna treść oferty dostępna w Wydziale Kultury, ul. Piotrkowska 102, pok. 4), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta www.uml.lodz.pl, zakładka kultura/dotacje pozakonkursowe - tzw. małe granty
Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, od dnia upublicznienia można przekazać:
• w formie pisemnej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi,
• bądź email: m.ptasinska@uml.lodz.pl