Aktualności

« back

Rekrutacja do projektu „Akademia życia 3”
2013-07-11
Udostępnij na facebook

Aktualnie trwa rekrutacja uczestników do projektu „Akademia życia 3". Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 mieszkańców Łodzi w wieku 18-30 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym. Do projektu poszukujemy młodych osób pochodzących z rozbitych rodzin, opuszczających placówki lub zakłady karne. Kandydaci powinni posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe, nie pracować oraz mieszkać na terenie Łodzi.

Projekt pn. „Akademia życia 3" realizowany jest przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej w partnerstwie z Miastem Łódź - Biuro Funduszy Europejskich i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jest to kolejny, trzeci już projekt adresowany do podobnej grupy uczestników realizowany przez łódzką Caritas. Działania realizowane w ramach dotychczasowych projektów spowodowały zmianę nastawienia do aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu, stąd pomysł aby kontynuować podjęte działania. O poprzednim projekcie „Akademia Życia 2" opowiada Anna Orpel - kierownik Ośrodków dla Osób Bezrobotnych Caritas Archidiecezji Łódzkiej:
„Ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku pracy to właśnie ta grupa obecnie ma największe problemy z podjęciem zatrudnienia. Brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego powoduje, że młodzi ludzie nie potrafią odnaleźć się w obecnym świecie. Poprzez zaproponowane w projekcie działania chcieliśmy wspomóc takie osoby stwarzając dla nich dogodne warunki do rozwoju zarówno osobistego jak i zawodowego. Po ukończeniu szkoleń i zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, każdy z uczestników rozpoczął 3-miesięczny staż zawodowy, który obecnie się kończy. Większość osób otrzymała propozycję pracy, a 9 z nich podjęło już zatrudnienie."

W ramach projektu „Akademia życia 3" uczestnicy zostaną objęci m.in. szkoleniami z zakresu: operator koparko-ładowarki, pomocnik kucharski z elementami kelnerstwa, operator call-center, a zdobyte na szkoleniach umiejętności wykorzystają podczas 4 - miesięcznych staży u pracodawców. Projekt przewiduje również wsparcie ze strony doradcy zawodowego i psychologa oraz spotkania ze specjalistami, którzy pomogą młodym osobom poprawić swój wizerunek i uporządkować problemy osobiste.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zgłaszać się do biura projektu mieszczącego się w Łodzi przy ul. M. Gogola 12 w Łodzi, tel. 42 673 41 30. Informacje o projekcie można znaleźć również na Facebooku: www.facebook.com/akademia.zycia oraz na stronie Caritas: http://caritas.lodz.pl/?art=36fa661c417e53e6252a762763086c84 .

Informacja o projekcie na stronie UMŁ: http://www.uml.lodz.pl/miasto/projekty_unijne_/fundusze_strukturalne_20072013/projekty_spoleczne_/akademia_zycia_3/

 

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016