Aktualności

« back

Remonty lokali komunalnych
2017-04-18
Udostępnij na facebook

W tym roku miasto wyremontuje prawie 1000 lokali gminnych za prawie 20 mln zł. 12,6 mln zł to koszt remontu 502 lokali komunalnych, zaś 7,7 mln zł wyniesie renowacja 482 lokali socjalnych.

Miasto wykonało już remonty w 146 lokalach (61 komunalnych i 85 socjalnych) i
jest w trakcie remontu w 180 kolejnych: 66 komunalnych oraz 114 socjalnych.
Ponadto prace są już zlecone i ruszą lada dzień w kolejnych prawie 100 mieszkaniach: w 50 lokalach socjalnych i w 49 komunalnych.

W 2017 r. 101 mieszkań komunalnych i socjalnych wybudowano w budynku po byłym hotelu robotniczym na ul. Rogozińskiego 15 (koszt inwestycji to 7,9 mln zł - z czego 2,6 mln zł to dofinansowanie z BGK). Trwają prace w budynku na ul. Objazdowej 17 (inwestycja warta 2,5 mln zł), gdzie powstanie 57 lokali tymczasowych. W drugiej połowie 2017 r. ruszy inwestycja w budynku na ul. Łęczyckiej 70b (koszt wynosi 4,5 mln zł - miasto stara się o ok. 2 mln zł dofinansowania z BGK), gdzie przygotowanych zostanie ok. 75 lokali komunalnych i socjalnych. Prace trwają także na ul. Wysokiej gdzie remontowanych jest 40 lokali komunalnych w bloku WTBS (w budynku będzie w sumie 51 lokali - w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, ale 40 z nich to będą lokale komunalne) - koszt całej inwestycji to 6,7 mln zł, ale BGK dofinansowuje inwestycję w 40 proc.

 

« back

edukacja

zdrowie

Strategia 2020+ zakladka miasto

Przemysły Kreatywne

Użytkowanie wieczyste 2016