Zasady zachowania się podczas pożaru

Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Towarzyszą mu:
- dym zawierający toksyczne produkty spalania,
- wydzielanie dużych ilości ciepła,
- zmniejszenie stężenia tlenu.

Zasady zachowania się podczas pożaru:

W chwili, gdy zauważysz lub otrzymasz wiadomość o pożarze, stosuj następujące zasady:
1. Upewnij się, że osoby znajdujące się w pobliżu również wiedzą o niebezpieczeństwie, jeśli nie to spokojnie przekaż im tę informację,
2. Udaj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego
3. Słuchaj poleceń kierującego ewakuacją,
4. Zachowuj się spokojnie, poruszaj szybko, ale nie biegnij,
5. Nie wyprzedzaj innych, gdyż utrudnisz wyjście im i sobie,
6. Obserwuj, co pokazują znaki ewakuacyjne >>>
7. Jeśli zagrożenie powstało w pomieszczeniu, w którym przebywasz, udaj się do najbliższych drzwi, którymi możesz wyjść,
8. Wyjdź na korytarz, do klatki schodowej i na zewnątrz budynku,
9. Udaj się w miejsce, gdzie nie będziesz utrudniać innym osobom w opuszczaniu budynku oraz ratownikom,
10. Jeśli jesteś w grupie zorganizowanej nie odłączaj się od pozostałych, umożliwi to osobie kierującej ewakuacją sprawdzenie czy wszyscy opuścili budynek,
11. W zadymionych korytarzach poruszaj się w pozycji nisiej - na czworakach,
12. Nie panikuj podczas ewakuacji, uspokój osoby, które się boją, podczas ewakuacji pomagaj osobom niepełnosprawnym.
13. Staraj się być widocznym, jeśli jesteś odcięty od drogi ewakuacyjnej, wzywaj pomocy krzykiem lub hałasem, uderzaj w rury, ścianę lub drzwi. Takie zachowanie pomoże strażakom cię odnaleźć.

Stosując się do wymienionych wyżej zasad możesz ocalić siebie i innych.