przedszkola

deklaracja kontynuacja (orginal) zasady postępowania rekrutacyjnego (orginal)
enabór przedszkola (orginal)

Przyjmowanie dzieci na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź

 

1.    Czy w trakcie roku szkolnego można zapisać dziecko do przedszkola miejskiego, oddziału wychowania przedszkolnego?

Tak można. O przyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.

2.    Co należy zrobić aby zapisać dziecko do przedszkola, oddziału wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego?

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego kontaktują się bezpośrednio z placówką w celu potwierdzenia informacji o wolnym miejscu oraz ustalenia, w której grupie wiekowej jest to wolne miejsce.  Zasady przyjęcia do przedszkola, oddziału wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego w tym wymagane dokumenty ustala dyrektor placówki. 

Pliki do pobrania:

    Wolne miejsca w przedszkolach miejskich na dzień 31 maja 2017 r.