przedszkola

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Łódź


1. Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź rozpoczęła się 16 MAJA 2016 r.

KRYTERIA:

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa organ prowadzący zgodnie z art. 20c ust. 4 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).


HARMONOGRAM CZYNNOŚCI:

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO:

ADRES STRONY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REKRUTACJI:

(strona jest aktywna od 16 maja 2016 r. od godz. 8:00 do 27 maja 2016 r. do godz. 14.00) 

miasto szkół dla maluchów 2

Informator szcześciolatki

Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych i gimnazjów