Nabór do szkół podstawowych i gimnazjów 2014/2015

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów

prowadzonych przez Miasto Łódź

 

Rekrutacja uczniów do klas I szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się 2 marca i trwać będzie do 31 marca 2015 r.

W tym roku odbywać się będzie ona za pomocą systemu elektronicznego. Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do szkoły obwodowej, jak również Wniosek
o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu dostępne będą dla rodziców w systemie elektronicznego naboru od dnia 2 marca 2015r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, w tym zasady i harmonogram naboru zostaną podane w późniejszym terminie.

 

 

 


rok 2014

 

Zasady naboru uczniów do klas pierwszych prowadzonych przez Miasto Łódź:

  • PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH >>>

  • PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW >>>
  • NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH >>>

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW

W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Postępowanie uzupełniające ogłasza i przeprowadza dyrektor gimnazjum, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponuje nadal wolnymi miejscami.
W celu ujednolicenia terminu i trybu postępowania uzupełniającego uzgodniono następujący harmonogram dla gimnazjów, uczestniczących w rekrutacji:

07 - 18.07.2014 składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do gimnazjum spoza obwodu, które dysponuje wolnymi  miejscami
25.07.2014 wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych
28.07  - 01.08.2014 potwierdzenie woli nauki w wybranym gimnazjum, w tym dostarczenie wymaganych przez gimnazjum dokumentów
04.08.2014 wywieszenie list uczniów przyjętych

W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady składania dokumentów, wzory wniosków oraz tryb postępowania, jak w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacje o prowadzonym przez gimnazja postępowaniu uzupełniającym dostępne będą na stronach internetowych gimnazjów uczestniczących w tym postępowaniu.Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5865/VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszenia kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez miasto Łódź oraz Zarządzeniem Nr 5864/VI/14 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 7 marca 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez miasto Łódź, wykorzystywanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 w załączeniu znajdują się wzory zgłoszeń i wzory wniosków dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Łódź.

Dokumenty do pobrania - dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych:

  • ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) >>>

  • WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) >>>

Dokumenty do pobrania - dla kandydatów do klas pierwszych publicznych gimnazjów:

  • ZGŁOSZENIE do klasy pierwszej publicznego gimnazjum (dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły) >>>

  • WNIOSEK o przyjęcie do klasy pierwszej publicznego gimnazjum (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły) >>>

 

 

 

Nabór do szkół i przedszkoli

Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych i gimnazjów

miasto szkół dla maluchów 2