Praca dla nauczycieli

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego
przy ul. Milionowej 12 w Łodzi
zatrudni:

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(niepełny wymiar godzin, w liceum)


NAUCZYCIELA BIOLOGII
(niepełny wymiar godzin, w gimnazjum i w liceum)


NAUCZYCIELA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(niepełny wymiar godzin, w liceum)

CV prosimy kierować na adres mailowy: sekretariat@smslodz.pl
Oferta złożona: 6.12.2016 r.

 


Szkoła Podstawowa nr 114 przy ul. Milionowej 64 w Łodzi

zatrudni od 1 lutego 2017 r. 

NAUCZYCIELA MATEMATYKI 
(w wymiarze 10/18 godzin tygodniowo, z możliwością kontynuacji zatrudnienia
na cały etat - w następnym roku szkolnym).


Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:
szkola114@op.pl


Kontakt: 42 672-33-46 lub 535-037-535
Oferta złożona: 06.12.2016 r.Prywatna Szkoła Podstawowa KORNELÓWKA przy ul. Sucharskiego 3 w Łodzi

zatrudni od zaraz
NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO
z kwalifikacjami do terapii pedagogicznej
(cały etat).

 

Kontakt: 42 656-19-06; informacja@kornelowka.edu.pl

Oferta złożona: 1.12.2016 r.


Szkoła Podstawowa nr 190 przy ul. Malczewskiego 37/47 w Łodzi
zatrudni
NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(pełny wymiar godzin)


Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:
sp190@sp190lodz.eu

Kontakt: 42 643- 28- 47
Oferta złożona: 29.11.2016 r.

 


Szkoła Podstawowa przy ul. Szkolnej 3 w Rzgowie

zatrudni od zaraz
NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(pełny wymiar godzin)

Wymagane dokumenty kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich wraz z przygotowaniem pedagogicznym, CV z przebiegiem pracy zawodowej powinny być podpisane i dostarczone osobiście.

Kontakt: 42 214-10-39, fax 42 214-28-49; email: sp@rzgow.pl

Oferta złożona: 24.11.2016 r.

 


Szkoła Podstawowa nr 110 przy ul. Zamkniętej 3 w Łodzi
zatrudni od 19 grudnia 2016 r. - na zastępstwo

NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
(pełny wymiar godzin)

Kontakt: 42 646-31-40


Oferta złożona: 23.11.2016 r.Szkoła Podstawowa nr 5 przy ul. Sadowej 5/7 w Konstantynowie Łódzkim
zatrudni od zaraz do 23 czerwca 2017 r.

NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
(pełny wymiar godzin)

Kontakt: 42 211- 11- 97 lub e-mail: sekretariat-sp5@pnet.pl
Oferta złożona: 23.11.2016 r.

 


Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. Hufcowej 20a w Łodzi
zatrudni do końca trwania zajęć dydaktycznych tj. do 23.06.2017 r.

ASYSTENTA NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ w klasie I
(w wymiarze 1/2 etatu, tj. 20 godzin tygodniowo)

Kontakt: 42 252 - 28 - 00 lub e-mail: SP11lodz@onet.pl

Oferta złożona: 22.11.2016 r.


Szkoła Podstawowa nr 26 przy ul. Pogonowskiego 27/29 w Łodzi

zatrudni od 30 stycznia 2017 r do końca trwania zajęć dydaktycznych

NAUCZYCIELA MATEMATYKI
(cały etat)

Kontakt: 42 632 -29 -93

Oferta złożona: 21.11.2016 r.

 Publiczne Gimnazjum nr 38 przy ul. St. Dubois 7/9 w Łodzi

zatrudni do końca zajęć dydaktycznych roku szkolnego 2016/2017

PEDAGOGA SPECJALNEGO - OLIGOFRENOPEDAGOGA
w charakterze nauczyciela wspomagającego
(cały etat tj. 18 godzin tygodniowo)

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:

sektetariat_gim_38@wp.pl

Kontakt: 42 684-20-48
Oferta złożona: 24.10.2016 r.

Oferta aktualizowana: 7.11.2016 r.Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46 w Łodzi

zatrudni

NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO
z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika
i doświadczeniem w pracy z uczniem z zespołem Aspergera.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:

sp58-lodz@wp.pl

Kontakt: 42 655-34-50

Oferta złożona: 19.10.2016 r.

Oferta aktualizowana: 7.11.2016 r.Przedszkole Miejskie Nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi

zatrudni od zaraz do 30 czerwca 2017 r.

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w przedziale czasowym 9.00 -15.00)

Wymagane kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne, certyfikat na poziomie B2

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:
pm159lodz@wikom.pl

Kontakt:: 42 682-95-60

Oferta złożona: 4.10.2016 r. / Oferta aktualizowana: 26.10.2016

Jestem fair

Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych i gimnazjów