Praca dla nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 164 przy ul. Wróblewskiego 65 w Łodzi


zatrudni od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017r.

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(zastępstwo w kl. I - III, w wymiarze 10 godzin tygodniowo)

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:

sp164@wp.pl z dopiskiem: nauczyciel języka angielskiego.

Kontakt: 42 686-39-76

Oferta złożona: 30.08.2016 r.


Szkoła Podstawowa nr 45 przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3 w Łodzi

zatrudni w roku szkolnym 2016/2017

NAUCZYCIELA TECHNIKI

(w wymiarze 6/18 godzin tygodniowo)

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres:

lodz_sp45@poczta.onet.pl

Kontakt: 42 616-01-53

Oferta złożona: 30.08.2016 r.


Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym (gmina Nowosolna)

zatrudni na zastępstwo, od 1 września 2016 r.

NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO
(cały etat do 28.11.2016 r., 0.5 etatu od 29.11.2016 r.)

NAUCZYCIELA TECHNIKI

(w wymiarze 6/18 godzin tygodniowo)

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres:

omnibus@data.pl

Kontakt: 42 648-40-74 lub  42 671-31-34

Oferta aktualizowana: 30.08.2016 r.


Publiczne Gimnazjum nr 17 przy ul. Traktorowej 35 w Łodzi

zatrudni od 1 września 2016 r.

NAUCZYCIELA JĘZYKA ROSYJSKIEGO
(w wymiarze 4/18 godzin dydaktycznych)

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres:

 gim17@szkoly.lodz.pl

Kontakt: 42 655- 85- 21

Oferta złożona: 30.08.2016 r.


Szkoła Podstawowa nr 193 przy ul. Standego 1 w Łodzi

zatrudni od 1 września 2016 r.

NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

(zastępstwo, w pełnym wymiarze godzin).

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:

sp193@tlen.pl

Kontakt: 42 643-92-73

Oferta złożona: 30.08.2016 r.


Łódzka Szkoła Mody - Kosmetologii - Fryzjerstwa ANAGRA
przy ul. Łanowej 4 w Łodzi

zatrudni w roku szkolnym 2016 / 2017

NAUCZYCIELA KOSMETOLOGII
(umowa zlecenie)

NAUCZYCIELA JĘZYKA WŁOSKIEGO / HISZPAŃSKIEGO
(zajęcia edukacyjne + wychowawstwo; umowa zlecenie)

Kontakt: . 42 652 -17 -66 lub 696 050 078

Oferta złożona: 30.08.2016 r.


Publiczne Gimnazjum nr 13 przy ul. Wici 16 w Łodzi
zatrudni od 1 września 2016 r.

NAUCZYCIELA FIZYKI
(cały etat)

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:

gim13@szkoly.lodz.pl

Kontakt: 42 652-26-15

Oferta złożona: 29.08.2016 r.


Szkoła Podstawowa nr 149

przy ul. Tatrzańskiej 69a w Łodzi
zatrudni w pełnym wymiarze godzin od 1 września 2016 r.

NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
ASYSTENTA NAUCZYCIELA

NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO w klasie integracyjnej
(mile widziane kwalifikacje: oligofrenopedagogika i matematyka)
oraz
NAUCZYCIELA DO PROWADZENIA SOCJOTERAPII

(wymiarze 0,5 etatu)

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:
sp149@toya.net.pl z dopiskiem przedmiotu.

 Kontakt: 42 643-52-42

Oferta złożona: 24.08.2016 r.


Łódzka Szkoła Mody - Kosmetologii - Fryzjerstwa ANAGRA
przy ul. Łanowej 4 w Łodzi

zatrudni w roku szkolnym 2016 / 2017

NAUCZYCIELA BIOLOGII
(24 godziny zajęć edukacyjnych + wychowawstwo; umowa o pracę)

NAUCZYCIELA MATEMATYKI
(20 godzin zajęć edukacyjnych + wychowawstwo; umowa o pracę)

NAUCZYCIELA JĘZYKA WŁOSKIEGO
(4 godziny tygodniowo; umowa zlecenie)

NAUCZYCIELA PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ze znajomością języka angielskiego
(10 godzin tygodniowo; umowa zlecenie)

Kontakt: 42 652-17-66 lub 696 050 078

Oferta złożona: 22.08.2016 r.

 


 

Miejski Zespół Szkół w Aleksandrowie Łódzkim
przy ul. Waryńskiego 22/26

zatrudni w roku szkolnym 2016 / 2017

NAUCZYCIELA BIOLOGII
z uprawnieniami do nauczania wychowania do życia w rodzinie
(etat, w gimnazjum)

NAUCZYCIELA WSPIERAJĄCEGO
(15 godzin tygodniowo, w gimnazjum)

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:
e-mail www.mzs@szkoly.lodz.pl

Kontakt: 42 712-10-11 lub 42 712-18-60

Oferta złożona: 22.08.2016 r.


Przedszkole Miejskie nr 66 przy ul. Grażyny 34 w Łodzi

zatrudni od 1 września 2016 r.

 

NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

(pełny wymiar godzin, zastępstwo lub zatrudnienie z możliwością odbycia stażu)

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres:

przedszkole66irena@wp.pl

Kontakt: 42 646-40-70

Oferta złożona: 18.08.2016 r.

 


Liceum Ogólnokształcące przy ul. Żeromskiego 31 w Tuszynie

zatrudni od 1 września 2016 r.:


NAUCZYCIELA CHEMII
(w  wymiarze 5/18 godzin tygodniowo)

NAUCZYCIELA BIOLOGII
(na zastępstwo, w wymiarze 5/18 godzin tygodniowo)

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres:
lotuszyn3@wp.pl

Kontakt: 42 614-31-67.

Oferta złożona: 10.08.2016 r.


Zespól Szkół Sportowych przy ul. Bankowej 7/11 w Aleksandrowie Łódzkim

zatrudni od 1 września 2016 r.

NAUCZYCIELA FIZYKI

(w niepełnym wymiarze godzin, zastępstwo do 30 czerwca 2017 r.)

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(w niepełnym wymiarze godzin).

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV na adres:
kadryzss@wp.pl

Kontakt: 42 712-15-68 wewn. 26 lub 14

Oferta złożona: 04.08.2016 r.


 

 

Jestem fair

Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych i gimnazjów