Praca dla nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46 w Łodzi
zatrudni

NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO
z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogika
i doświadczeniem w pracy z uczniem z zespołem Aspergera.


Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:

sp58-lodz@wp.pl

Kontakt: 42 655-34-50

Oferta złożona: 19.10.2016 r.

 

 


Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego
przy ul. Milionowej 12 w Łodzi

zatrudni od zaraz

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(w pełnym wymiarze godzin, w liceum ogólnokształcącym)

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:
sekretariat@smslodz.pl


Oferta złożona: 17.10.2016 r.

 


Publiczne Gimnazjum nr 38 przy ul. St. Dubois 7/9
zatrudni do końca zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017

NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO
(cały etat tj. 18 godzin tygodniowo).

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:

sektetariat_gim_38@wp.pl

Kontakt: 42 684-20-48

Oferta złożona: 11.10.2016 r.


Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Łódzkiej 2 w Zgierzu

zatrudni na zastępstwo od 20 października 2016 r. do 13 stycznia 2017 r.

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(w wymiarze 14/18 godzin tygodniowo, w klasach 4 - 6)

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres:
sp4@miasto.zgierz.pl.

Kontakt: 42 715 - 44 - 78

Oferta złożona: 7.10.2016 r.


Szkoła Podstawowa nr 190 przy ul. Malczewskiego 34/47 w Łodzi

zatrudni od zaraz do końca zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017

NAUCZYCIELA ŚWIETLICY

z uprawnieniami do prowadzenia zajęć z logopedii

(w wymiarze 1/2 etatu + 2 godziny rewalidacji w ramach umowy)

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:

sp190@sp190lodz.eu

Kontakt: 42 643-28-47

Oferta złożona: 6.10.2016 r.


 


Przedszkole Miejskie Nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi

zatrudni od zaraz do 30 czerwca 2017 r.

NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(w wymiarze 3 godzin tygodniowo, w przedziale czasowym 9.00 -15.00)

Wymagane kwalifikacje: przygotowanie pedagogiczne, certyfikat na poziomie B2

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:
pm159lodz@wikom.pl

Kontakt:: 42 682-95-60

Oferta złożona: 4.10.2016 r.

 


Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 nr 52
zatrudnią

1. w Liceum Ogólnokształcącym Umiejętności Twórczych

NAUCZYCIELA JĘZYKA FRANCUSKIEGO i WŁOSKIEGO

 

2. w Technikum Informatyki Edukacji Innowacyjnej

NAUCZYCIELA INFORMATYKI
naucz. kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk,
wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie:

  • montowania i eksploatowania komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych;
  • prowadzenia usług informatycznych;
  • projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi;
  • tworzenia baz danych i aplikacji internetowych.

Kształcenie w tych zawodach odbywa się na podstawie modułowych programów kształcenia, z którymi można zapoznać się na stronie KOWEZIU:

http://www.koweziu.edu.pl/programy_nauczania/pliki/TI_351203_program_M_2012-06-05_JK.pdf

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres: lout@ipt.pl

Kontakt: 42 631-59-20

Oferta złożona: 29.09.2016 r.

 


Publiczne Gimnazjum nr 12 przy ul. Ks. Brzóski 23 w Łodzi

zatrudni

NAUCZYCIELA TECHNIKI I INFORMATYKI
(praca od zaraz do 23 czerwca 2017 r.,
w wymiarze 2/18 godzin tygodniowo,nauczanie indywidualne w szkole)

PSYCHOLOGA
(praca od zaraz do 31 stycznia 2017 r., w pełnym wymiarze godzin)

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres:
gim12@szkoly.lodz.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Kontakt: 42 612-25-26
Oferta złożona: 28.09.2016 r.


 

 

Jestem fair

Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych i gimnazjów