Praca dla nauczycieli


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88

poszukuje zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku nauczyciela kształcenia zawodowego

w zawodach technik dróg i mostów kolejowych

oraz technik transportu kolejowego w technikum dziennym dla młodzieży.

Wymagania konieczne:

ukończenie studiów wyższych na kierunku budowlanym/ transportowym

lub

ukończenie studiów wyższych na kierunku budowlanym/ transportowym i doświadczenie
w pracy w branży budowlanej lub transporcie kolejowym

lub

ostatni rok studiów wyższych na kierunku budowlanym/ transportowym.

Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę w różnym wymiarze preferowanym przez kandydata na podstawie Kodeksu Pracy
lub Karty Nauczyciela

Wynagrodzenie: wg stawek MEN

Poszukujemy kandydatów do prowadzenia zajęć w następujących obszarach tematycznych:

Obszar 1.

1. Sporządzanie kosztorysów w budownictwie

2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej w budownictwie

Obszar 2.

1. Planowanie przewozów pasażerskich i towarowych

2. Planowanie i realizacja przewozu osób, przesyłek i ładunków

Obszar 3.

Organizowanie robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

Obszar 4.

Organizowanie robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów mostowych

Oferty prosimy kierować na adres: 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 88 lub na adres mailowy: zspch5@interia.pl

Telefon kontaktowy:   42 654-03-71

Więcej informacji o szkole na stronie:   www.zsp5lodz.pl

  

Jestem fair

Oferta edukacyjna publicznych szkół podstawowych i gimnazjów