Rok 2003 - nr 2

« powrót

kml_2_2003.jpg (orginal)Numer otwiera artykuł pt. Szanse naszego miasta autorstwa Jerzego Kropiwnickiego - prezydenta Łodzi, który przedstawił funkcjonowanie Komitetu Regionalnego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i udział w jego pracach reprezentantów Polski. 25-lecie pontyfikatu Jana Pawła II przypomniane zostało tekstem zaczerpniętym z książki bp Adama Lepy i serią zdjęć fotograficznych ukazujących łódzkie pomniki i tablice pamiątkowe poświęcone papieżowi.

Strukturze branżowej ulicy Piotrkowskiej - wizytówce Łodzi - poświęcony jest artykuł Wojciecha Michalskiego i Ewy Szafrańskiej. Ostatnio ulica przeszła wiele zmian - niektóre z nich idą w pozytywnym kierunku, ale są również takie, które odbierają reprezentacyjnej ulicy miasta przynależny charakter. Autorzy artykułu przedstawiają na podstawie badań prowadzonych przez Wydziału Strategii i Analiz UMŁ najistotniejsze przeobrażenia ulicy w zakresie handlu, usług, instytucji i organizacji publicznych oraz działalności produkcyjnej. Wynika z nich, że Piotrkowska, długości 4,17 km, najsilniejszą koncentrację wszelkiego typu działalności posiada pomiędzy ulicami Narutowicza i Piłsudskiego, na odcinku o długości 1,26 km. Jeśli jednak uwzględni się położenie instytucji administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i organizacji oraz stowarzyszeń, to za najbardziej wielkomiejski, zróżnicowany funkcjonalnie odcinek Piotrkowskiej - centrum miasta - można uznać jej część pomiędzy ulicami Traugutta i Nawrot.

Reżyser Grzegorz Królikiewicz, dyrektor artystyczny Teatru Nowego, podzielił się w rozmowie z Gustawem Romanowskim swymi myślami na temat stworzenia linii repertuarowej kierowanej przez siebie placówki. W artykule zatytułowanym Mnie teatr publicystyczny nie nęci reżyser na pytanie, czy teatr repertuarowy, na który stawia, nie oznacza uwikłania się w kanon, który osacza wszystkie teatry, stwierdził: Repertuar to jakby płachta falująca w powietrzu. Faluje ona trochę tymi nieśmiertelnymi ideami naszej śródziemnomorskiej cywilizacji, ale tak naprawdę to porusza ja eklektyzm. Ramy zamierzeń Grzegorza Królikiewicza wyznaczał roczny kontrakt na kierownictwo artystyczne teatru, dlatego wiele planów było propozycjami nie do końca przesądzonymi.

Historia Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego zostało zaprezentowane przez jego wieloletniego dyrektora Stanisława Hibnera w rozmowie z Mieczysławem Gumolą, który przedstawił również pracę poszczególnych zespołów językowych. Możliwość zbudowania na terenie Politechniki Łódzkiej pierwszej w regionie łódzkim elektrociepłowni geotermalnej i korzyści stąd wynikających, poświęcony jest artykuł Podziemne ciepło ogrzeje Politechnikę autorstwa Małgorzaty Golickiej-Jabłońskiej.

Bogato została w numerze ukazana tematyka kulturalna. Marek Strąkowski zaprezentował działalność i poglądy Cezarego Bodzianowskiego - absolwenta Królewskiej Akademii Sztuk Plastycznych w Antwerpii, niekonwencjonalnego twórcy artystycznych akcji ulicznych. Artykuł Agaty Skrzypek pt. Rio-de-la-plajta poświęcony został początkom życia teatralnego w Łodzi, Grażyna Kompel w artykule Od Gozziego do Moliera przypomniała występy jednego z największych aktorów polskich, Jacka Woszczerowicza, na łódzkich scenach, Darek Kędzierski w artykule Najwybitniejsze filmy faktu powstawały w Łodzi przypomniał bogatą historię Wytwórni Filmów Oświatowych, zaś Danuta Gruszczyńska omówiła dorobek jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych kraju, jakim stał się organizowany już po raz kolejny w Łodzi Festiwal Dialogu Czterech Kultur.

W dziale poświęconym historii Józef Henryk Wiśniewski przypomina na podstawie osobistych wspomnień w artykule zatytułowanym Stłumienie tramwajarskiej rewolty w 1957 roku zapomniany już dziś prawie strajk łódzkich tramwajarzy. Krystyna Lewicka artykuł Dyskretny urok iluzji poświęciła 25-leciu Krajowego Klubu Iluzjonistów, mającemu od lat swoją siedzibę w Łodzi.

Wacław Pawlak, autor pięciu książek poświęconych przeszłości Łodzi w artykule „Zeitungi", „Kuriery", „Expressy" skupił swoją uwagę na pierwszym okresie dziejów wielonarodowej prasy łódzkiej - niemieckiej, polskiej i żydowskiej. W cyklu historycznym „Czarne dziury, białe plamy" Krzysztof Lesiakowski ukazał działania podjęte przez łódzką Służbę Bezpieczeństwa w środowiskach opiniotwórczych - pisarzy i dziennikarzy oraz osób o nastawieniu opozycyjnym - po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji w sierpniu 1968 r., zaś Gustaw Romanowski zakończył przedstawioną w poprzednim numerze likwidację Cygańskiej Spółdzielni Pracy „Novo Drom".

W dziale „Łodzianie" Gustaw Romanowski poświęcił wspomnienie dziekan łódzkich adwokatów - zmarłej nagle 17 września 2003 r. Bożennie Banasik. Niezwykle popularny przed wojną aktor, łodzianin z urodzenia, Eugeniusz Bodo został w 60. rocznicę śmierci w łagrze przypomniany przez Marię Sondej. Drogę twórczą Honorowego Obywatela Miasta Łodzi, producenta filmowego mieszkającego w Berlinie - Artura Braunera przedstawił Jacek Witkowski, badacz historii Łodzi. Sylwetkę Jadwigi Kucharskiej, profesora etnografii, zmarłej w 1995 r. przybliżył absolwent etnologii UŁ Michał Niewiadomski, zaś Mieczysław Gumola pożegnał na łamach „Kroniki" najpopularniejszego przewodnika łódzkiego, aktywnego do ostatnich lat na turystycznym polu Stanisława Łukawskiego. W dziale „Religie, kościoły, wyznania" Marek Strąkowski opisał działający w Łodzi od początków XX wieku Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Architekt Dominika Krogulska zaprezentowała bogato ilustrowany własnymi zdjęciami artykuł, którego szeroko rozbudowany tytuł stanowi streszczenie myśli autorki: Architektoniczny chaos przedmieść Łodzi - rola urbanistyki, architektury i planowania w kształtowaniu wizerunku miasta. Łódź widziana z daleka - na łamach prasy zagranicznej, jest systematycznie przedstawiana w „Kronice". Tym razem Mieczysław Gumola opisuje spór jaki niemieccy łodzianie wiedli ze stacją telewizyjną w Baden-Baden, która w 1988 r. wyemitowała film o łódzkiej ulicy Piotrkowskiej. Materiał swoimi ekspresjonistycznymi udziwnieniami zupełnie nie przypadł do gustu lodzermenschom, uważającym ją za najpiękniejszą ulicę na świecie.

W dziale „Kroniki rodzinne" Małgorzata Golicka-Jabłońska przedstawiła historię rodu Kopczyńskich - polską rodzinę, do której dołączali Czesi i Niemcy, stąd też zaskakujący tytuł artykułu: Czesko-niemiecka rodzina polska. Numer tradycyjnie kończy „Łódzki raptularz", przegląd ważnych wydarzeń w życiu miasta od 2 lipca do 19 października 2003 roku.

Miesięcznik Piotrkowska 104

Skarby Łodzi

Miasta partnerskie