Rok 2004 - nr 1

« powrót

kml_1_2004.jpg (orginal)Pierwszy, tegoroczny numer kwartalnika "Kronika Miasta Łodzi" rozpoczyna artykuł prezydenta Jerzego Kropiwnickiego, w którym poddaje analizie budżet miasta na rok 2004. Z tego opracowania wynika, że dochody Łodzi będą w tym roku wyższe do ubiegłorocznych o 4.3%. Wzrost wydatków osiągnie wartość 3.9 %, co stanowi sumę 1.695,1 mln zł. Deficyt budżetowy będzie wynosił 6.07% dochodów miasta, czyli o 0.43 punktu procentowego mniej niż przed rokiem. Prezydent nazywa ten projekt ambitnym i trudnym. Uważa jednak, że jest on realistyczny przy wykazaniu determinacji i konsekwencji w jego wdrażaniu.

W dziale "Pierwsze kolumny" Piotr Piluk prowadzi czytelnika po żydowskich śladach zagubionych w pejzażu miejskim Łodzi. Mieczysław Gumola przedstawia historię Elsy Rauch - deportowanej do łódzkiego getta żydowskiej nauczycielki z Hamburga. Dział kończy opracowany przez Magdalenę Starzycką pamiętnik rewolucjonisty Antoniego Michałkiewicza.

Dział naukowy zdominowany jest przez biologię: Jan Siciński pisze o wybitnych łódzkich biologach, natomiast Kamila Cybulska prezentuje Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Łódzkiego.

Mocno reprezentowana jest w tym numerze kultura. Poza wywiadem z Ryszardem Waśko - legendarnym twórcą "Konstrukcji w procesie", czytelnik znajdzie w tym dziale: drugą - i ostatnią - część historii teatru żydowskiego w Łodzi, materiał dokumentujący działalność Łódzkich Zakładów Wytwórczych Kopii Filmowych, informację o nowej placówce wystawienniczej - Galerii "Atlas Sztuki", rocznicowy artykuł o Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, oraz pozna historię Łódzkiego Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Z obszernego działu poświęconego historii w ogóle na szczególną uwagę zasługują: "Niechciany bohater" - rzecz o zgładzeniu kapitana Stanisława Sojczyńskiego. Tej wnikliwej i rzetelnej dokumentacji działalności kpt. Sojczyńskiego dokonał Tomasz Toborek; "Marzec 1968" - Gustaw Romanowski ujawnia mechanizmy antysemickich czystek w łódzkiej prasie.

W dziale "Łodzianie" Krystyna Krygierowa przedstawia sylwetkę Niki Strzemińskiej, natomiast Stefan Niesiołowski opisuje "Historię komunistycznej hańby" swojego ojca chrzestnego - Tadeusza Łabędzkiego.

Cyklicznymi pozycjami periodyku są: "Kościoły, religie, wyznania" - tym razem Marek Budziarek zajmuje się buddystami, "Osiedla, domy, ulice" - włoski renesans w przemysłowej Łodzi omawia Krzysztof Stefański, "Kroniki rodzinne", w których Małgorzata Golicka zapoznaje nas z rodziną Skoczylasów.

Poza tym Mieczysław Gumola udowadnia, że niemieccy łodzianie nie zapominają o mieście swojego dzieciństwa. Całość zamyka raptularz z najważniejszymi wydarzeniami ostatnich trzech miesięcy.

Miesięcznik Piotrkowska 104

Skarby Łodzi

Miasta partnerskie