Rok 2008 - nr 2

« powrót

kml_2008_2.jpg (orginal)Łódź festiwalami stoi. Taką tezę udowodnia najnowszy (2/2008) numer Kroniki Miasta Łodzi. Ponad pięćdziesiąt imprez kulturalnych o różnym prestiżu, charakterze i formie zaświadcza niezbicie o predestynowaniu Łodzi do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Prezydent Jerzy Kropiwnicki słusznie zauważa, że Łódź ma szczęście, że żyje tu i działa wielu ludzi realizujących z pasją i poświęceniem misję szerzenia kultury w sposób twórczy i konsekwentny. Tworzą oni niezwykle potrzebne dobro w szerokim wymiarze społecznym, a wartość ich pomysłów, włożonej pracy, determinacji i siły w pokonywaniu trudności zasługuje na uznanie i solidarne wsparcie. To twórcy i entuzjaści festiwali, którzy od lat mozolnie zmieniają opinię o naszym mieście. To między innymi za ich sprawą ginie stereotyp Łodzi jako miasta szeregowej przeciętności, a umacnia się Łódź – prężne centrum barwnych wydarzeń kulturalnych.

Dział "Pierwsze kolumny" zaczyna się artykułem Małgorzaty Wysockiej pt. Rozproszony potencjał (>>>), w którym autorka z dużą dokładnością kreśli panoramę łódzkich festiwali. Ich zakres tematyczny jest imponujący: od Festiwalu Kobiet po Ogólnopolski Festiwal Modelarstwa, od Kongresu Iluzjonistów po Festiwal Kultury Jidysz. Można śmiało przyjąć, że nie ma dyscypliny życia, której nie przybliżałby jakiś festiwal w Łodzi.

Kolejne propozycje tego działu prezentują wybrane festiwale w sposób szczegółowy. Tekst Gustawa Romanowskiego Festiwal wysokiego prestiżu (>>>) omawia Międzynarodowe Triennale Tkaniny. Jest to wydarzenie o wysokiej randze światowej, wyrastające z łódzkiej tradycji przemysłowej i kształtujące artystyczną tożsamość miasta. Międzynarodowe Triennale Tkaniny jest dzisiaj jedynym na świecie przeglądem i konkursem artystycznego tkactwa – dziedziny sztuk plastycznych, która od półwiecza stała się samodzielnym i ważnym elementem twórczej kultury – konkluduje redaktor naczelny "Kroniki". Artykuł pt. Łódź była pierwsza traktuje o innym ważnym projekcie – Festiwalu Dialogu Czterech Kultur. Z ideą imprezy i specyfiką kolejnych edycji zapoznaje czytelnika Małgorzata Warzecha. Międzynarodowy Festiwal Kultury Chrześcijańskiej przybliża Maria Sondej (Wielki gratis), zaś "Camerimage" omawia Sylwia Czerniak. Jej materiał jest rzetelną próbą przedstawienia tego jedynego w swoim rodzaju festiwalu, który idealnie wkomponował się już w artystyczną topografię Łodzi (Żabim okiem >>>). Poza "Camerimage" w Łodzi odbywają się jeszcze trzy ważne filmowe wydarzenia. O Międzynarodowym Festiwalu Szkół Filmowych i Telewizyjnych "Mediaschool" pisze Michał Świderski w pionierskim tekście Przegląd ambitnych filmów, natomiast Cezary Strąkowski zajmuje się poważnym zagadnieniem odpowiedzialności mediów wobec widza na przykładzie Festiwalu Mediów "Człowiek w zagrożeniu" (W opozycji do kultury masowej). Nieco odmienna tematyka filmowa zdominowała artykuł Marcina Kieruzela Bezkrwawe łowy. Autor prezentuje bowiem Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Teatr reprezentowany jest również przez trzy materiały. Pierwszy z nich – Coraz szerszy dialog – jest skrupulatnym omówieniem Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Anna Maria Dolińska historię tego festiwalu traktuje jako punkt wyjścia do analizy współczesnych ruchów teatralnych. Z życia lalki to tekst Anity Naumiec mówiący, że sztuka lalkarska zasługuje na należny jej szacunek bogactwem swojej formy i ekspresją środków artystycznego wyrazu a Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy z powodzeniem buduje swoją festiwalową pozycję. O Festiwalu Szkół Teatralnych mówi artykuł Konrada Zielińskiego Celebracja młodości. Jest to impreza, która pomimo ograniczeń naturalnych (niezmienna ilość polskich szkół teatralnych), przeszła konstruktywną ewolucję organizacyjną i formalną, ustanawiając przy tym standard polskiego aktorstwa. Festiwal najdłuższej tradycji (>>>) to tekst Justyny Krakowiak przedstawiający Łódzkie Spotkania Baletowe. Szczególnie godny polecenia jest zawarty w nim wywiad z twórcą tej imprezy – Stanisławem Dyzbardisem. Ważne muzyczne wydarzenie – Międzynarodowy Festiwal im. Aleksandra Tansmana – przybliża Magdalena Żeno w artykule pt. Konkurs młodych talentów. Międzynarodowy charakter ma także Festiwal Komiksu, którego rozwój opisuje Piotr Kasiński – Święto obrazkowych opowieści (>>>). Początki tego Festiwalu przypadają na pierwszą połowę lat 80. ubiegłego wieku. Edward Karasiński podejmuje temat Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki. W tekście pt. Popularyzacja drogą do sukcesu przypomina, że idea Festiwali Nauki narodziła się w Unii Europejskiej a Łódź z powodzeniem sprostała temu wyzwaniu. Pozycja pt. Spotkania ludzi z pasją (>>>) jest poświęcona "Explorers Festiwal". Joanna Wygnańska z niewątpliwą znajomością przedmiotu wyjaśnia istotę tego zagadnienia. O weteranie łódzkich festiwali – Ogólnopolskim Studenckim Przeglądzie Piosenki Turystycznej – piszą Barbara Lisiecka i Grzegorz Dębowski (34 lata "Yapy"). Jak zaznaczają autorzy jest to jeden z niewielu festiwali organizowany przez studentów dla studentów. Dwa kolejne artykuły dotyczą sensu stricte sztuk plastycznych. Gustaw Romanowski zajmuje się Międzynarodowym Triennale – Małe Formy Grafiki (Cudowne miniatury), zaś Julian Czurko opisuje Łódź Biennale (Między awangardą a tradycją). Dział zamyka zajmujący tekst Barbary Gortat pt. W polu widzenia (>>>) prezentujący Międzynarodowy Festiwal Fotografii. Bogato inkrustowany zdjęciami z ostatniej edycji Festiwalu artykuł jest przydatnym kompendium wiedzy o tym ważnym artystycznym wydarzeniu.

W dziale "Kultura" znajdują się dwa teksty zasadniczo niepowiązane z festiwalową tematyką. W pierwszym z nich (Królowa kinematografu w Łodzi >>>) Piotr Kulesza opisuje krótki epizod pobytu w naszym mieście Poli Negri. W drugim – Marek Strąkowski omawia zorganizowaną w Muzeum Historii Miasta Łodzi wystawę poświęconą aktowi w sztuce polskiej (Anatomia zmysłów).

Dział "Historia" zawiera cztery artykuły. W pierwszym z nich – Na szkle malowane – Ewa Grochowska i Krzysztof Stefański analizują łódzkie witraże pod kątem ich twórców: Carla Ludwiga Tűrckego i Richarda Schleina. Widać z tego wyraźnie, że występowały żywe związki artystyczne Łodzi z ważnymi ośrodkami sztuki na ziemiach niemieckich. Artykuł drugi jest trzecią – i zarazem ostatnią – częścią historii Łódzkiego Klubu Sportowego. Marcin Gumola zamyka ten swoisty tryptyk datą setnej rocznicy założenia Klubu. Tekst trzeci: Z zapisków UB (>>>) – Łukasza Jastrząbia – pokazuje postawy łodzian wobec wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Ostatni tekst tego działu – Dzieje informacji poufnych (>>>) – autorstwa Piotra Jaworskiego naświetla działalność wywiadu gospodarczego w Łodzi do II wojny światowej.

W dziale "Łodzianie" przedstawione zostały portrety dwóch zasłużonych dla miasta osób. Lucjan Muszyński przypomina sylwetkę Andrzeja Ostoi-Owsianego (Piłsudczyk wiernej pamięci), a Gustaw Romanowski przybliża postać Michała Jabłońskiego (Prawdziwy profesor).

Artykuł Podwójny splot Dariusza Kędzierskiego godnie reprezentuje dział "Osiedla, domy, ulice". Autor uznał, że przyszła kolej na ulice Legionów i Konstantynowską i z uporem badacza opisuje historię tych ulic. To właśnie na ulicy Legionów mieściła się pierwsza w Łodzi cukiernia założona – bądź, co bądź – przez Szwajcara. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się lokal pośledniejszej konduity.

W dziale "Jak nas widzą, tak nas piszą" znajduje się opis sentymentalnej podróży do Łodzi Aurelii Scheffel pióra Mieczysława Gumoli (Tęsknota za Piekarską).

W dziale "Recenzje" zamieszczone zostały streszczenia dwóch interesujących pozycji wydawniczych. Jacek Krakowski recenzuje książkę Jan Paweł II w Łodzi, natomiast Andrzej Kempa Oficynę przy ulicy Piotrkowskiej. Działalność wydawnictwa łódzkiego w latach 1957-1996. Numer zamyka standardowo raptularz najważniejszych łódzkich wydarzeń z ostatniego kwartału w opracowaniu Małgorzaty Golickiej-Jabłońskiej.

Miesięcznik Piotrkowska 104

Skarby Łodzi

Miasta partnerskie