Polityka Rozwoju Sportu dla Miasta Łodzi 2020+

Przebieg prac nad dokumentem

Projekt Programu Rozwoju Sportu dla Miasta Łodzi 2020+>>>

Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Sportu 2020+ (zakończone) >>>