Aktualności

« back

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO - 10 października 2016
2016-08-18

Każdy z nas w codziennym funkcjonowaniu narażony jest na występowanie sytuacji ingerujących w zdrowie psychiczne, w tym sytuacji stresowych, które pozostawione bez odpowiedniej interwencji moga nieść za sobą poważne konsekwencje. Działania podjęte podczas Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego mają na celu uświadomić nam jak ważne jest dbanie o dobrostan psychiczny, przyblizyć metody pracy nad higieną zdrowia psychicznego oraz zachęcić do korzystania ze specjalistycznych porad w przypadku wystąpienia trudności w tych obszarach funkcjonalnych.

Tego dnia, tj. 10 paźdniernika 2016 roku, będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji udzielanych przez psychologów, lekarzy psychiatrów i terapeutów, a także zoraganizowane zostaną warszaty edukacyjno-terapeutyczne. Konsultacje są kierowane dla wszystkich grup wiekowych, nie ma konieczności dokonywania wczesniejszych zapisów ani okazywania dodatkowych dokumentów. Wcześniejsze zapisy przyjmowane są tylko od chętnych do udziału w warsztatach.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbędą się w centrum Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 30/32 na placu przed DH „Magda" w godz. 14.00 - 18.00 a także w siedzibie Stowarzyszenia POMOST przy ul. Próchnika 7.

W części plenerowej (plac przy ul. Piotrkowskiej 30/32) przewidziane są uliczne animacje dla dzieci i osób dorosłych. Wszystkim osobom zainteresowanym rozdawane będą materiały informacyjne dot. niepokojących objawów świadczących o możliwym pogorszeniu zdrowia psychicznego oraz możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.pomost-lodz.org/.

 

 

« back