Zielone Podwórka

WYKAZ PROJEKTÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 98,
 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
 3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kasprzaka 69,
 4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lorentza 1,
 5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 6 Sierpnia 28,
 6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisze 6/8/10,
 7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Deotymy 12,
 8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lorentza 1B,
 9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Deotymy 10,
 10. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Srebrzyńskiej 51,
 11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kniaziewicza 11,
 12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Urzędniczej 41,
 13. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Próchnika 18,
 14. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 34,
 15. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pietrusińskiego 36/38.

Ogłoszenie >>>

 


KOMUNIKAT

Komisja konkursowa rozpatrująca wnioski Wspólnot Mieszkaniowych o współfinansowaniu przez Miasto Łódź w 2016 roku projektów realizowanych w ramach Programu "Zielone Podwórka" informuje o przedłużeniu terminu rozpatrywania wniosków do dnia 16 czerwca 2016 roku oraz o zmianie terminu ogłoszenia listy projektów wybranych do realizacji w roku 2016 r. do dnia 17 czerwca br.

Zmiana terminów związana jest z rozpatrzeniem przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 15 czerwca 2016 r. sprawy podwyższenia w bieżącym roku kwoty dofimamsowania przez Miasto Porgramu "Zielone Podwórka"PREZYDENT MIASTA ŁODZI realizując Program „Zielone podwórka" ogłasza konkurs na wybór i współfinansowanie projektów opracowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Miasto Łódź posiada swoje udziały w zakresie planowanych na 2016 r. inwestycji, remontów lub dostaw realizowanych na terenach użyczonych lub dzierżawionych od Miasta Łodzi.

podwórka (orginal)

 

W oparciu o Program „Zielone podwórka" stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3354/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka" Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw). Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie Projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto.

Wnioski na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. należy adresować do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, podpisać dot. Programu Zielone Podwórka i składać w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, parter, budynek „B") w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r.


Zaleca się dokonanie wstępnej weryfikacji składanych wniosków w Wydziale Dysponowania Mieniem (ul. Piotrkowska 104, IV piętro, budynek "D" pok. 450 i 450c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22). Wszelkich informacji w zakresie przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej udziela Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-57-65).

 

 


ARCHIWUM: