Zielone Podwórka

 

 

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

realizując Program „Zielone podwórka” ogłasza

 

konkurs na wybór i współfinansowanie projektów opracowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Miasto Łódź posiada swoje udziały w zakresie planowanych na 2017 r. inwestycji, remontów lub dostaw realizowanych na terenach użyczonych lub dzierżawionych od Miasta Łodzi.

 

podwórka (orginal)

 

W oparciu o Program „Zielone podwórka” stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3354/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone podwórka”, Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw). Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie Projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto.

Wnioski na formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. należy adresować  do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, i składać w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, parter, budynek „B”) lub Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (ul. Piotrkowska 110, wejście od pasażu Schillera) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. Wnioski powinny być opatrzone nagłówkiem dot. Zielonych Podwórek.  

 

Zaleca się dokonanie wstępnej weryfikacji składanych wniosków w Wydziale Dysponowania Mieniem (ul. Piotrkowska 104, IV piętro, budynek "D" pok. 450 i 450c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22). Wszelkich  informacji w zakresie przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej udziela Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ  (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-57-65).                       

 


ARCHIWUM: