Deklaracje - do pobrania

Nowe stawki opłat i nowy wzór deklaracji obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. 21.02.2014

Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (przedsiębiorcy, placówki usługowo-handlowe, placówki oświatowe, placówki zdrowotne).

W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w terminie do 15 stycznia 2014 roku nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla wszystkich nieruchomości (dotychczasowe DO-1 i DO2) od 1 stycznia jest jedna wspólna deklaracja.


Jeśli pierwsza deklaracja lub korekta dotyczy 2014 r to zgodnie UCHWAŁA NR LXXVII/1624/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 grudnia 2013 r. należy złożyć na nowym formularzu:

 

 

 

Formularz deklaracji do łatwego wypełnienia na komputerze, zapisania na dysku  i wydrukowania:

LODZ__DEKLARACJA_ODPADY_GRUDZIEN2013_zoptymalizowany_www_10.1c_wyrok_RIO.pdf

Informujemy, że nie zawsze wszystkie pola w formularzu z wyliczeniami od razu się podliczają, wystarczy przejść do kolejnego pola (zacząć wypełniać kolejne,inne pola) np. poza tabelką D.2, a wartości się podmienią zanim użytkownik skończy wypełniać deklarację do końca tzn. wartości z pól: 51,61,62,63 i 65 przeliczą się prawidłowo .


Wersja deklaracji tylko do wydruku i ręcznego wypełnienia:

LODZ__DEKLARACJA_ODPADYGRUDZIEN2013_ze_stawkami_i_nr_uchwal_popr_ostateczna_RIO.pdf

Rekomendowane jest używanie najnowszej wersji programu Adobe Reader. Program Adobe Reader jest dostępny bezpłatnie na stronie www.adobe.com

 

Dla tych właścicieli, którzy są posiadaczami nieruchomości na terenie, których nie przebywają osoby i nie powstają odpady komunalne przygotowaliśmy wzór stosownego oświadczenia. Oświadczenie można pobrać poniżej oraz złożyć we wszystkich lokalizacjach wskazanych w treści deklaracji.

wzor_oswiadczenia_o_fakcie_nieprzebywania_osob__ver15052013popr.doc


Składanie deklaracji DO drogą elektroniczną  jest możlwie za pośrednictwem opublikowanego formularza elektronicznego dostępnego na platformie ePUAP.

 

Jeśli pierwsza deklaracja lub korekta deklaracji dotyczy 2013 roku to zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/1221/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości deklarację należy złożyć na formularzu:

 

DEKLARACJE DO-1 dla nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy:

plik .pdf >>>


Właściciele nieruchomości wielorodzinnych, wypełniają także ZAŁĄCZNIK 1 do DEKLARACJI DO-1:

plik .doc >>>

 

Instrukcja wypełniania starego deklaracji obowiązującej w 2013r. >>>

 

Rewolucja śmieciowa

Rewolucja śmieciowa pytania

Nowe stawki za wywóz śmieci od 1 stycznia 2014