Aktualności

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

radni_ (orginal)

« back

W walce z bezdomnością zwierząt
2017-03-15
Udostępnij na facebook

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi na 2017 r. przyjęła Rada Miejska. Jest to nałożony na samorząd ustawowy obowiązek, który należy zrealizować najpóźniej do 31 marca każdego roku.

Celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym czworonogom, udzielanie im pomocy oraz ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt. Zakłada on także opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie w sezonie zimowym. W ramach programu bezdomne zwierzęta są odławiane, mogą być znakowane, poddawane sterylizacji i kastracji. Miasto ma także obowiązek poszukiwania właścicieli takich czworonogów. Na stronie schroniska zamieszczane są informacje o nowych podopiecznych placówki przy ul. Marmurowej, ale też ogłoszenia o zaginionych pupilach. Program obejmuje nie tylko psy i koty, ale też zwierzęta gospodarskie czy obce rodzimej faunie.

Środki na realizację programu pochodzą z budżetu Łodzi. Na działalność schroniska przy ul. Marmurowej zapisano nieco ponad 2,1 mln zł. Na ograniczanie bezdomności zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w szczególności na zakup karmy oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przeznaczono prawie 177 tys. zł.

« back