Aktualności

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

radni_ (orginal)

« back

Dziś nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
2017-04-21

Zapraszamy do słuchania transmisji XLVI sesji Rady Miejskiej (nadzwyczajnej) dostępnej na stronie

http://uml.lodz.pl/samorzad/sesja_na_zywo/.

Obrady rozpoczną się o godz. 09:00 w Dużej Sali Obrad. Przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2040. 10 marca do Urzędu Miasta Łodzi wpłynęły uwagi do wniosku o dofinansowanie dla projektu 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, zgłoszone podczas prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oceny formalnej, z terminem odpowiedzi do dnia 24 kwietnia 2017 r. Uwagi formalne odnoszą się m. in. do założeń modelu finansowego projektu. W związku z tym, w celu uzyskania pozytywnej oceny formalnej, należy dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz tegorocznym budżecie. W związku z zaplanowaną na 26 kwietnia sesją Rady Miejskiej konieczne jest zorganizowanie we wcześniejszym terminie sesji nadzwyczajnej, aby móc złożyć poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania uwag formalnych.

« back