Aktualności

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

radni_ (orginal)

« back

Zmiany zostały przyjęte
2017-04-21
Udostępnij na facebook

Wszyscy obecni na nadzwyczajnej, XLVI radni głosowali za przyjęciem uchwał w sprawie zmian budżetu, w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2040. Wiążą się one z projektami dotyczącymi rewitalizacji miasta. Jak stwierdził Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w trybie pilnym do 24 kwietnia należy, bowiem wprowadzić zmiany w finansowaniu projektu. W czasie najbliższej sesji, która odbędzie się 26 kwietnia, radni zapoznają się m. in. z oceną stanu sanitarnego miasta za ubiegły rok. Rozpatrzą ponadto projekty uchwał w sprawie utworzenia nowych szkół podstawowych i liceum ogólnokształcącego. Mają też wyrazić zgodę na powstanie w ogrodzie botanicznym „Ogrodu Różanego w stylu wiktoriańskim”. W porządku sesji jest także projekt uchwały zwiększający o 500 i 520 zł miesięcznie wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

« back