Aktualności

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

radni_ (orginal)

« back

Ochronią ważne części miasta
2017-05-10

Na dzisiejszej sesji radni podejmą ważne dla miasta decyzje o przyjęciu planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w pobliżu ogrodu botanicznego, w centrum Łodzi (okolice katedry i OFF Piotrkowskiej do al. Piłsudskiego), części Julianowa w rejonie al. Róż. W porządku obrad znalazły się również dwie uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Konstantynowskiej, Retkińskiej i Kusocińskiego oraz dla południowej części Lasu Łagiewnickiego. Do celów tego drugiego planu należą ochrona leśnego kompleksu i zabezpieczenie terenu przed niekontrolowaną zabudową. Plany miejscowe są narzędziami służącymi do kształtowania ładu przestrzennego – szczegółowo określają strukturę funkcjonalno – przestrzenną, warunki zagospodarowania terenu i parametry zabudowy. Pozwalają ponadto na ochronę terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, historycznych układów urbanistycznych oraz na kształtowanie nowej jakości przestrzeni miejskiej. Obecnie planami jest pokryte 16% Łodzi ( stan na luty 2017 roku). W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w trakcie sporządzania są 54 plany zagospodarowania przestrzennego. 29 z nich dotyczą terenów położonych w Strefie Wielkomiejskiej.

« back