Aktualności

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

radni_ (orginal)

« back

Sesja Rady Miejskiej
2017-05-12

17 maja o godz. 13: 00 w Dużej Sali Obrad UMŁ odbędzie się XLIX (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej. Przedmiotem obrad będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2017 rok. W porządku obrad znalazł się także projekt uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017 – 2040. Punkty referować będzie Krzysztof Mączkowski, skarbnik miasta. W wyniku oceny formalnej projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 2 zostały sformułowane uwagi, na które miasto powinno udzielić odpowiedzi do 22 maja. Po rozpatrzeniu uwag wyniknęła konieczność zmiany modelu finansowego projektu nr 2, a tym samym dokonania aktualizacji wniosku o dofinansowanie. Niezbędne jest uzyskanie zgody Rady Miejskiej na przeprowadzenie zmian w budżecie Łodzi oraz w WPF w tym przedsięwzięciu rewitalizacyjnym.

« back