Aktualności

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

radni_ (orginal)

« back

Zmienią się wynagrodzenia rodzin zastępczych?
2017-05-17

Na posiedzeniu Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej radni dyskutowali między innymi o zmianie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Mają one zostać podniesione do kwoty nie niższej niż 2,5 tys. zł miesięcznie, a w przypadku rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego do kwoty nie niższej niż 3,1 tys. zł. Projekt uchwały w tej prawie został zdjęty z porządku obrad ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w kwietniu. Dokument został przesłany do zaopiniowania przez komisję.

- Spotykaliśmy się w tej sprawie z rodzinami zastępczymi. Rozmawialiśmy jak faktycznie będą kształtowały się ich uposażenia. Ufam, że osiągnęliśmy porozumienie - mówiła p. o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Duszkiewicz – Nowacka.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że „środowisko rodzinnej pieczy zastępczej wielokrotnie postulowało i postuluje nadal, iż kwoty wynagrodzeń im oferowanych są nieadekwatne do charakteru wykonywanych przez nich zadań oraz rosnących kosztów utrzymania”. Zmiany miałyby kosztować budżet miasta niemal 500 tys. zł rocznie. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię komisji.

« back