Aktualności

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

radni_ (orginal)

« back

Koniec prac nad sprawozdaniem finansowym
2017-05-18

Po dyskusji Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady Miejskiej z wnioskiem w postaci projektu uchwały o udzielenie absolutorium prezydent Łodzi za 2016 rok. Sześciu radnych głosowało „za”, trzech było „przeciw”. Dokument powstał po zapoznaniu się ze sprawozdaniem prezydent Łodzi z wykonania budżetu za rok 2016, opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego. W związku z tym Komisja Rewizyjna zakończyła prace nad sprawozdaniem finansowym za 2016 rok. Decyzja o udzielenie absolutorium prezydent Łodzi zapadnie na sesji Rady Miejskiej.

« back