Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej

ul. Piotrkowska 106, Łódź
tel.: +48 (42) 638-41-36
fax: +48 (42) 638-44-07
e-mail: brm@uml.lodz.pl, rada.miejska@uml.lodz.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

 

Dyrektor:

Ewa Koronowska, pokój: 136A,Piotrkowska 106, tel.: +48 (42) 638-41-36

 

Dyrektor przyjmuje interesantów:
w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00

 

Zadania:

 1. współdziałanie ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania o pracach rady;
 2. obsługa organizacyjno-techniczna rady oraz jej komisji;
 3. prowadzenie rejestrów protokołów, uchwał rady, interpelacji i wniosków oraz zapytań radnych;
 4. zapewnianie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatu;
 5. prowadzenie spraw Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi;
 6. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi, Odznaki za Zasługi dla Miasta Łodzi oraz przyznawaniem Nagrody Miasta Łodzi;
 7. prowadzenie czynności związanych z wyborem ławników do sądów powszechnych.

 

Wewnętrzne komórki organizacyjne:

 

Zespół ds. Obsługi Komisji Rady Miejskiej

  ul. Piotrkowska 104, Łódź

  koordynator: inspektor Marek Wasielewski
  pokój: 140F
  tel.: +48 (42) 638-41-10

 

Zespół ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej

  ul. Piotrkowska 106, Łódź

  główny specjalista Małgorzata Matejko
  pokój: 140A
  tel.: +48 (42) 638-41-21
  fax: +48 (42) 638-40-69

 

Samodzielne Stanowisko ds. Administracyjno-Organizacyjnych


  inspektor Monika Ograbek-Kiełpińska
  pokój: 136A
  tel.: +48 (42) 638-41-36
  fax: +48 (42) 638-44-07

  podinspektor Anetta Biesiadowska
  pokój: 139A
  tel.: +48 (42) 638-41-96
  fax: +48 (42) 638-44-95

 

Samodzielne Stanowisko ds. Ekonomicznych i Obsługi Elektronicznej

  ul. Piotrkowska 104, Łódź

  inspektor Krystyna Kościółek
  pokój: 103B
  tel.: +48 (42) 638-42-21

  inspektor Monika Olejniczak
  pokój: 104D
  tel.: +48 (42) 638-42-31

 

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej

  ul. Piotrkowska 106, Łódź

  inspektor Joanna Główczyńska
  pokój: 133A
  tel.: +48 (42) 638-41-33
  fax: +48 (42) 638-41-92

  inspektor Aneta Rabenda
  pokój: 133A
  tel.: +48 (42) 638-44-81
  fax: +48 (42) 638-41-92

 

Zespół ds. Komunikacji