Rewitalizacja

Zapraszamy łodzian do zgłaszania propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji!

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to strategia, w której zostanie opisane, jak zamierzamy odnowić centrum Łodzi.

szczegółowe informacje tutaj

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę Miejską  w dniu 30.03.2016 r. uchwały nr XXVII/678/16 w sprawie przystapienia do sporządzenia Gminnego Progarmu Rewitalizacji miasta Łodzi zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Progarmu Rewitalizacji miasta Łodzi. Termin składania formularzy do dnia 17 kwietnia 2016 r.

(Jednocześnie informujemy, że wersję papierową można dostarczyć do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudwoy Miasta do dnia 18 kwietnia 2016 r.)

szczegółowe informacje tutaj

Uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska w Łodzi podjęła 10 lutego 2016 r. uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w której zostało ustanowione prawo wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa tych obszarów. Niniejsza uchwała weszła w życie dnia 29 marca 2016 r.

Kliknij tutaj aby pobrać mapę

Uprzejmie informuję, że wprowadzona została możliwość zweryfikowania położenia danej nieruchomości na obszarze rewitalizacji na stronie Łódzkiego Ośrodka Geodezji – na mapie ogólnej Łodzi (wersja niewymagająca wtyczek) pod adresem internetowym: http://www.mapa.lodz.pl/. W celu zlokalizowania konkretnej nieruchomości należy wybrać w menu „warstwy” obszar rewitalizacji/zdegradowany, a następnie za pomocą „lornetki” ją wyszukać. W wyniku wyszukiwania nieruchomość zostanie oznaczona pinezką, która wskaże, gdzie znajduje się dana działka.

szczegółowe informacje tutaj

Spotkania z mieszkańcami dot. ogólnych koncepcji zagospodarowania propjektów priorytetowych

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić wszystkie zainteresowane osoby i podmioty do udziału w planowanych na najbliższe tygodnie działaniach partycypacyjnych. W trakcie przewidzianych spotkań, warszatów i spacerów badawczych wykonawcy chcieliby poznać Państwa spostrzeżenia i sugestie odnośnie przygotowanej zasadniczej wizji metamorfozy centrum Łodzi. 

Poniżej znajdują się linki do szczegółowych informacji o spotkaniach:

Projekty 2, 3, 5 i 6

Projekty 7 i 8