Rewitalizacja

(orginal)


22 listopada 2016 r.

Szanowni Państwo,

Już tylko dwa tygodnie pozostały do wyrażenia swojej opinii w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji!

Czekamy na Państwa uwagi i zachęcamy do składania formularzy konsultacyjnych lub korzystania z pubnktu informacyjnego, działającego w naszym Biurze.

Zakończenie konsultaji: 6 grudnia 2016 r.

Szczegóły >>


25 pażdziernika 2016 r.

Szanowni Państwo,

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zachęcamy do wzięcia udziału.

Więcej informacji tutaj


10 października 2016 r.

Rozpoczęliśmy spotkania informacyjne z mieszkańcami, podczas których będzie można dowiedzieć się jak zmieni się kamienica po remoncie. Porozmawiamy o przeprowadzkach i możliwości powrotu do kamienicy.


28 września 2016 r.

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XXXV/916/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.

Kliknij tutaj, aby pobrać.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi - uchwalony

Załącznik Nr 1 do GPR


27 września 2016 r.

28 września 2016 r. odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Łodzi (nadzwyczajna), której przedmiotem będzie rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi (Druk Nr 274/2016 z dnia 20 września 2016 r.)


21 września 2016 r.

Podczas obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się prezentacja projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, tzw. I czytanie


20 września 2016 r.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi po wprowadzonych zmianach w wyniku konsultacji społecznych oraz po opiniowaniu organów, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (kliknij tutaj)


11 sierpnia 2016 r.

Opublikowaliśmy raport z konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.


30-31 lipca 2016 r.

Szanowni Państwo,

W związku z obchodzonymi w najbliższych dniach urodzinach naszego Miasta, proponujemy wybranie się na wycieczki po obszarach projektów rewitalizacyjnych wraz z Przewodnikami po Łodzi oraz Koordynatorami projektów.

Wycieczki odbędą się w sobotę i niedzielę:

1. Dotyczy obszaru projektów 2 i 3 - zbiórka przy Piotrkowskiej 54, godz. 10

2. Dotyczyobszaru projektów 1, 4, 7 i 8 - zbiórka na Starym Rynku, godz. 13


22 lipca 2016 r.

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.Obecnie, analizowane są zgłoszone uwagi.Już wkrótce zostanie opublikowany raport.


4 - 7 lipca 2016 r.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy przedstawicieli łódzkich organizacji pozarządowych na II turę spotkań, których celem tym razem będzie opracowanie metod współpracy pomiędzy łódzkimi NGO a Miastem w zakresie realizacji projektów partnerskich. W ich trakcie będziemy chcieli określić oczekiwania, wypracować pomysły, opracować harmonogram i zasady dalszych prac w zakresie aplikowania o środki w ramach poddziałań RPO WŁ 2014-2020 dla Miasta Łodzi.

Spotkania odbędą się w poniedziałek 4 lipca (temat: wykluczenie społeczne) i we czwartek 7 lipca (temat: aktywność zawodowa, przedsiębiorczość) w godzinach 16.15 - 19.00 w Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Więcej informacji w agendach:

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - agenda spotkania dla potencjalnych Partnerów Miasta Łodzi

WYKLUCZENIE - agenda spotkania dla potencjalnych Partnerów Miasta Łodzi


15 czerwca 2016 r.

Informujemy, że 15 czerwca 2016 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych oraz debacie publicznej oraz do zgłaszania swoich propozycji i opinii co do przedmiotowego projektu. 

 

szczegółowe informacje tutaj


13 czerwca 2016 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Mieszkanki na spotkania w sprawie przeprowadzek na obszarach projektów 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

Najbliższe spotkanie już 20 czerwca 2016 r. o godz. 17 w Małej Sali Obrad w budynku Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104!

szczegółowe informacje tutaj


8 czerwca 2016 r.

Dofinansowanie na modernizację energetyczną budynków

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs NR POIS/1.3.2/1/2016, w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

szczegółowe informacje tutaj


15 kwietnia - 14 czerwca 2016 r.

Zapraszamy łodzian do zgłaszania propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji..

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to strategia, w której zostanie opisane, jak zamierzamy odnowić centrum Łodzi.

 

szczegółowe informacje tutaj


 1 kwietnia 2016 r.

 

Wdrożenie ustawy o rewitalizacji ruszyło pełną parą! 30 marca 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwąłę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Reqwitalizacji miasta Łodzi.

 

szczegółowe informacje tutaj


14 marca 2016 r.

 

Z radością informujemy, że uchwała Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi została opublikowana w Dzienniku Województwa Łódzkiego pod poz. 1197. To oznacza, że wejdzie w życie już 29 marca! Dzięki niej Miasto może podjąć kolejne kroki w drodze wdrożenia ustawy o rewitalizacji. Kolejnym krokiem jest przystąpienie do sporządzenia najważniejszego dla rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji, który będzie dokumentem operacyjnym na podsatwie, którego prowadzona będzie rewitalizacja łódzkiego obszaru rewitalizacji.

 

szczegółowe informacje o uchwale tutaj

 

szczegółowe informacje o Gminnym Programie Rewitalizacji tutaj

 


14 marca 2016 r.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania dotyczące ogólnych konsepcji zaospodarowania obszarów pierwszych ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. W trakcie przewidzianych spotkań, warszatów i spacerów badawczych chcielibyśmy poznać Państwa spostrzeżenia i sugestie odnośnie przygotowanej zasadniczej wizji metamorfozy centrum Łodzi.

Projekty 2, 3, 5 i 6

Projekty 7 i 8