Program edukacyjny "Nasza Łódź"

<< powrót 
 

 

Wyniki konkursu "Nasza Łódź" . Szczegóły -->

 

 

Najbliższe lata to czas ogromnych zmian w centrum naszego miasta – rozpoczynamy wielki proces rewitalizacji śródmieścia. Będziemy nie tylko remontować kamienice i upiększać przestrzeń publiczną, ale również pracować nad poprawą sytuacji społecznej mieszkańców centrum Łodzi. Te zmiany rozpoczynamy przede wszystkim z myślą o przyszłych pokoleniach. To dla nich chcemy zbudować Łódź, z której będą mogli być dumni. Dlatego w ramach projektu „Łódź rewitalizuje” przygotowaliśmy działania edukacyjne, skierowane do uczniów łódzkich szkół, aby również oni mogli zrozumieć i uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości naszego miasta.

rewitalizacja edukacja plansza (orginal)

Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów łódzkich szkół do udziału w programie edukacyjnym „Nasza Łódź”. Celem programu jest budowanie lokalnej tożsamości wśród młodego pokolenia łodzian oraz wsparcie procesu rewitalizacji centrum miasta. Program „Nasza Łódź” wpisuje się również w wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej w kontekście elementów edukacji regionalnej zawartych w podstawie programowej.

rewitalizacja dzieci 1 (szerokość: 431px)

źródło: archiwum UMŁ

Oprócz ciekawych lekcji w skład programu „Nasza Łódź” wejdą zajęcia pozalekcyjne w formie Kół Detektywów Łódzkich czy atrakcyjne i dostosowane do wieku pomoce naukowe skierowane do szkół, które włączą się w ten program (m.in. łódzkie klocki, gry o tematyce lokalnej, makiety kamienic do składania). Każdemu poziomowi nauczania (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) dedykowana jest inna ścieżka, odpowiadająca zainteresowaniom oraz możliwościom dzieci i młodzieży. Program przewidziany jest jako wieloletni, a do końca obecnego roku szkolnego prowadzone będą przygotowania kadry i lekcje pilotażowe.

rewitalizacja dzieci 3 (szerokość: 431px)

źródło: archiwum Festiwalu Łódź Czterech Kultur

Dla nauczycieli, którzy włączą się w program, przewidzieliśmy cykl szkoleń, specjalny podręcznik, certyfikaty oraz konkurs na łódzką pomoc naukową z nagrodami o łącznej wysokości 14 000 zł. Za prowadzenie pierwszych 60 Kół Detektywów Łódzkich przewidzieliśmy wynagrodzenie. Szkołom, które jako pierwsze poprowadzą u siebie program „Nasza Łódź”, z przyjemnością nadamy certyfikat „Szkoły Przyjaznej Łodzi”.
Projekt Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
rewitalizacja pasek kolor (orginal)

<< powrót do www.uml.lodz.pl/rewitalizacja