Aktualności

Archiwalne notatki o działalności Rady Miejskiej
(28 września 2001 - 24 listopada 2014)

zdjęcie z 25-lecia samorządu (orginal)

« back

Dwa nowe parki (PJM)
2010-11-03
Udostępnij na facebook

- Na Smulsku - w rejonie ulic Nowy Józefów i Maratońskiej powstanie park gminny. Jego powierzchnia to blisko 8,6 ha. Na terenie parku znajdują się już alejki, górka saneczkowa i rowerowa, dosadzono drzewa i krzewy. Park wykorzystywany jest powszechnie przez mieszkańców Osiedla Smulsko do rekreacji i wypoczynku. Ustanowienie tego terenu parkiem gminnym umożliwi objęcie go ochroną przewidzianą dla terenów zieleni miejskiej, kontynuację parkowego zagospodarowania oraz utrwalenie dotychczasowych jego funkcji. - Tak przekonywał radnych do utworzenia parku gminnego na Smulsku Tomasz Kacprzak, przewodniczący Rady Miejskiej. inicjator pomysłu. Radni jednomyślnie zdecydowali o utworzeniu „Parku na Smulsku".

Z inicjatywą utworzenia nowego parku w rejonie ulic Spadkowej, Bruzdowej i Zagonowej wystąpił Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska. Jak przekonywała Anna Lucińska, przewodnicząca Komisji jest to teren w większości zadrzewiony. Rosną tam stare, ponad stuletnie sosny i dęby a cały obszar ma charakter leśny i od lat jest wykorzystywany przez łodzian do rekreacji i wypoczynku, szczególnie z zachodnich Bałut. . Rada Osiedla Bałuty zachodnie wielokrotnie proponowała by ten obszar był terenem parkowym.

Przeciwny uczynienia całego obszaru parkiem gminnym jest Prezydent. W jego imieniu wiceprezydent Łukasz Magin przekonywał, że działkę 57/2 można by wykorzystać pod zabudowę jednorodzinną rezydencjonalną. Łódzka Spółka Infrastrukturalna już uzbroiła tę działkę, przeprowadzając tam kanalizację sanitarną, a objecie jej parkiem uszczupli przychody Miasta ze sprzedaży terenu pod budownictwo jednorodzinne. Podobnego zdania była radna Iwona Bartosik, która podkreślała, że powstanie na całym tym obszarze parku nie jest zasadne, bo jest tam dużo domów jednorodzinnych, które mają swoje zielone otoczenie. Nie ma zatem potrzeby utrzymywania przez Miasto parku w rejonie gdzie łodzianie mają dużo własnej przestrzeni.

Te opinie nie wpłynęły na decyzję Rady, która 18 głosami „za", 12 „przeciw" i 6 „wstrzymującymi się" uznała obszar proponowany przez Komisję Ochrony Środowiska za park gminny pn. „Park im. Armii Łódź".
(rprm)

 

 

« back

Aktualności Rady Miejskiej VII kadencji

Archiwum Sesji Rady Miejskiej

Sesja na żywo