Osiedle Karolew - Retkinia Wschód

BIP >>>

Adres:
ul. Olimpijska 9, 94-043 Łódź
(Gimnazjum Nr 20)
tel.: +48 (42) 688-29-15

tel. kom. 531-816-015

Statut osiedla:
Uchwała Nr XCII/1667/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu Karolew-Retkinia Wschód >>>

Zmiany w statusie (korekta granic):

Uchwała nr LVIII/955/12 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Osiedlu Karolew-Retkinia Wschód >>>(korekta granic)

Skład rady osiedla:

przewodniczący Paweł Duraj
z-ca przewodniczącego Krzysztof Andryszek
sekretarz 
skarbnik Grażyna Derlich
  Krzysztof Błaszkiewicz
  Henryk Brand
  Krystyna Balsam
  Małgorzata Bartosiak
  Teodora Jencz
  Andrzej Konieczka
  Justyna Chojnacka-Duraj
  Kamil Jóźwiak
  Maciej Leszczyk
  Mirosława Marcjaniuk
  Mirosław Wiśnik
  Mariusz Pańczak
  Elżbieta Tomczyk
  Wacław Tyliński
  Marcin Urbaniak
  Igor Klimkowski
  Zygmunt Bednarski

Skład zarządu osiedla:

przewodniczący  Krzysztof Błaszkiewicz
z-ca przewodniczącego Małgorzata Bartosiak
  Justyna Chojnacka-Duraj
  Andrzeja Konieczka
  Mirosława Marcjaniuk
  Elżbieta Tomczyk
  Marcin Urbaniak

Dyżury członków rady osiedla:
w środy, w godz. 17.00-18.00, w siedzibie rady osiedla

Posiedzenia rady osiedla:
raz w miesiącu

Archiwum uchwał >>>