Kalendarium samorządowe

date time event location
2017-04-01
sobota
2017-04-02
niedziela
2017-04-03
poniedziałek
08:30 Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej sala nr 106 B
12:00 konferencja przedsesyjna przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Kacprzaka przed ścianką Rady Miejskiej (przed salą 107 B)
13:30 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sala nr 106 B
2017-04-04
wtorek
09:15 Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej sala nr 106 B
11:00 Doraźna Komisja ds. Transportu sala nr 106 B
14:00 Komisja Kultury sala nr 106 B
2017-04-05
środa
Komisja Statutowa - w przerwie obrad Rady Miejskiej w Łodzi sala nr 106 B
Komisja Rewizyjna - w przerwie obrad Rady Miejskiej w Łodzi Duża Sala Obrad
08:30 Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta sala nr 102 B
08:30 Komisja Sportu i Rekreacji sala nr 106 B
09:00 XLV sesja Rady Miejskiej Duża Sala Obrad
2017-04-06
czwartek
2017-04-07
piątek
2017-04-08
sobota
2017-04-09
niedziela
2017-04-10
poniedziałek
2017-04-11
wtorek
14:00 Komisja Edukacji sala nr 106 B
2017-04-12
środa
09:00 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Przyrodnicza 24/26, Łódź
11:30 Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego sala nr 106 B
2017-04-13
czwartek
10:00 Komisja Rewizyjna sala nr 106 B
12:30 Doraźnej Komisja ds. Transportu sala nr 106 B
2017-04-14
piątek
09:00 Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury sala nr 106 B
2017-04-15
sobota
2017-04-16
niedziela
2017-04-17
poniedziałek
2017-04-18
wtorek
2017-04-19
środa
09:00 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej sala nr 106 B
11:00 Informacja dla Przewodniczących Komisji: spotkanie przedsesyjne sala nr 102 B
11:00 Komisja Nagród i Odznaczeń sala nr 106 B
13:00 Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta sala nr 106 B
2017-04-20
czwartek
10:15 Komisja Rewizyjna sala nr 106 B
11:00 Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej sala nr 102 B
12:30 Doraźna Komisja ds. Transportu - kontynuacja z dnia 13.04.2017 r. sala nr 102 B
14:00 Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska sala nr 106 B
2017-04-21
piątek
Komisja Nagród i Odznaczeń - po obradach sesji Rady Miejskiej sala nr 102 B
Komisja Rewizyjna - kontynuacja z dnia 20.04.2017 r. - po obradach sesji Rady Miejskiej sala nr 106 B
09:00 XLVI (nadzwyczajna) sesja Rady Miejskiej Duża Sala Obrad
2017-04-22
sobota
2017-04-23
niedziela
2017-04-24
poniedziałek
08:30 Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej sala nr 106 B
11:00 Komisja Sportu i Rekreacji sala nr 106 B
12:00 Konferencja przedsesyjna przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Kacprzaka przed ścianką Rady Miejskiej (przed salą 107 B)
13:30 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sala nr 106 B
2017-04-25
wtorek
09:15 Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej sala nr 106 B
12:15 Komisja Ładu Społeczno-Prawnego sala nr 106 B
13:00 Komisja Edukacji sala nr 106 B
15:00 Komisja Kultury sala nr 106 B
2017-04-26
środa
08:30 Komisja Statutowa sala nr 106 B
09:00 XLVII sesja Rady Miejskiej Duża Sala Obrad
2017-04-27
czwartek
2017-04-28
piątek
09:00 Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta sala nr 106 B
2017-04-29
sobota
2017-04-30
niedziela